Skip to main content

Forskning vid MMK

Forskningen vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi är både preklinisk och klinisk och bedrivs inom 23 forskargrupper. 40 professorer, varav 37% är kvinnor, är verksamma vid institutionen och vi har ett nära samarbete med klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Forskargrupper