Skip to main content

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU) arbetar med forskning, utbildning och medicinsk service utifrån ett idrottsligt perspektiv. Geografiskt är CIFU förlagt till Sophiahemmet i Stockholm med ambitionen att bli ett nationellt nav för svenska aktiviteter inom dessa områden och en plattform för internationellt samarbete.