Avdelningen för kardiologi

Vid avdelningen för kardiologi bedrivs forskning inom ett brett spektrum av kardiologi.

Vid avdelningen finns organisatoriskt tre forskargrupper som i sin tur är uppdelade i mindre vetenskapligt självständiga grupper. Vi bedriver forskning inom de stora kardiovaskulära folksjukdomarna ischemisk hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom/åderförkalkning, hjärtsvikt, klaffsjukdomar, och hjärtrytmrubbningar samt livsstilsfrågor. Frågeställningarna har sitt ursprung i kliniskt förankrade problem som belyses i experimentella laboratoriebaserade projekt och i kliniska studier. Nedan kan du läsa mer om grupperna och de specifika projekt som drivs inom dessa områden.

John Pernow Foto: MedS

Avdelningschef

Professor/överläkare

John Pernow

Telefon: 08-517 758 76

Enhet: Forskargrupp J Pernow

E-post: John.Pernow@ki.se