Organisation och ledning vid MedH

Vid institutionen för medicin, Huddinge bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar.

Vår vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass.

Organisation

​Institutionen- för medicin, Huddinge består av sex avdelningar med totalt närmare 60 forskargrupper.

Institutionens prefekt leder institutionen med stöd av MedH:s ledningsgrupp. Under organisationsledningen finns det ett utskott för grundutbildning och forskarutbildning, samt ett utskott för samverkan och en arbetsmiljögrupp. Vid MedH finns en central administration, samt avdelningsadministration som stöttar institutionen och dess avdelningar i ekonomi, -utbildnings och personalärenden.

Organisationsbild MedH:s organisation
Organisationsstruktur, institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

Institutionsledning

Petter Höglund

Professor/specialistläkare
Höglund

Klas Karlsson

Administrativ chef
Administrativa kansliet

Eva Hellström Lindberg

Ställföreträdande prefekt
Hellström Lindberg

Anna Norrby-Teglund

Ställföreträdande prefekt
Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge

Institutionens ledningsgrupp

Petter Höglund

Prefekt
Höglund

Klas Karlsson

Administrativ chef
Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Prefektsekreterare
Administrativa kansliet

Amalia Kewenter

Kommunikatör
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Månsson-Broberg

Mattias Svensson

Studierektor forskarutbildning
Svensson

Anna Norrby-Teglund

Avdelningschef Centrum för infektionsmedicin, CIM
Norrby-Teglund

Mikael Ryden

Avdelningschef Endokrinologi och Lipidlaboratoriet
Rydén

Annika Bergquist

Avdelningschef Gastroenterologi och reumatologi
Bergquist

Eva Hellström Lindberg

Avdelningschef Hematologi/HERM
Hellström Lindberg

Kristina Haugaa

Avdelningschef Hjärt- och lungsjukdomar
Hjärt och lungsjukdomar

Anders Sönnerborg

Avdelningschef Infektionssjukdomar och hud
Sönnerborg