Organisation och ledning vid MedH

Vid institutionen för medicin, Huddinge bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Vår vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass.

Organisation

Kärnverksamheten vid ​institutionen för medicin, Huddinge är uppdelad i sex avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef som rapporterar till prefekten. Under avdelningarna finns omkring 60 forskargrupper som leds av forskargruppsledare (PI) och under forskargrupp återfinns i vissa fall team som leds av en teamchef.

Institutionens prefekt leder institutionen med stöd av MedH:s ledningsgrupp. Under organisationsledningen finns det ett utskott för grundutbildning och forskarutbildning, samt ett utskott för samverkan och en arbetsmiljögrupp.

Vid institutionen för medicin, Huddinge finns en central administration, samt avdelningsadministration som stöttar institutionen och dess avdelningar i ekonomi, -utbildnings och personalärenden.

För mer information om institutionens organisation hänvisar vi till Besluts-och delegationsordningen.

Organisationsbild MedH:s organisation
Organisationsstruktur, institutionen för medicin, Huddinge (MedH) vid Karolinska Institutet.

Institutionsledning

Petter Höglund

Professor/specialistläkare

Klas Karlsson

Administrativ chef (tjänstledig)

Johanna Sandelius

Tillförordnad administrativ chef

Eva Hellström Lindberg

Ställföreträdande prefekt

Anna Norrby-Teglund

Ställföreträdande prefekt

Institutionens ledningsgrupp

Ledningsgruppen vid institutionen för medicin, Huddinge består av prefekt samt prefekt-sekreterare, avdelningschefer, GUA, studierektor för forskarutbildningen och administrativ chef. Vid behov adjungeras kompetens till ledningsgruppen. Ledningsgruppen ansvarar för att prefektens ställningstaganden och beslut förs ut till övriga medarbetare.

Klas Karlsson

Administrativ chef (tjänstledig)

Johanna Sandelius

Tillförordnad administrativ chef

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Mattias Svensson

Studierektor forskarutbildning

Anna Norrby-Teglund

Avdelningschef Centrum för infektionsmedicin, CIM

Mikael Ryden

Avdelningschef Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Annika Bergquist

Avdelningschef Gastroenterologi och reumatologi

Eva Hellström Lindberg

Avdelningschef Hematologi/HERM

Kristina Haugaa

Avdelningschef Hjärt- och lungsjukdomar

Anders Sönnerborg

Avdelningschef Infektionssjukdomar och hud

Ulrika Markne

Prefektsekreterare

Amalia Kewenter

Kommunikatör