Forskning vid MedH

Vid institutionen för medicin, Huddinge bedrivs såväl klinisk forskning som grundforskning inom ett stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna. Vid MedH finns sex avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper. Institutionen är även värd för tre core faciliteter vid Campus Flemingsberg.

Avdelningar A-Ö