Forskning vid MedH

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedrivs såväl klinisk forskning som grundforskning inom ett stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna. Vid MedH finns sex avdelningar med ett sextiotal forskargrupper. Vissa forskargrupper har egna team. Institutionen är även värd för tre core faciliteter vid KI Campus Flemingsberg.

Avdelningar vid institutionen för medicin, Huddinge

2022-11-30