Kontaktpersoner för forskarutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för forskarutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), samt kontaktuppgifter till forskarutbildningsnämnden vid institutionen.

Studierektor för forskarutbildningen

Profile image

Mattias Svensson

Senior Forskare

Biträdande studierektor för forskarutbildningen 

Karolina Elizabeth Szummer

Anknuten till Forskning

Utbildningsadministration forskarutbildningen

Profile image

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
852483303
707232140

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
852483628

Forskarutbildningsnämnden

Ordförande

Mattias Svensson 

Ledamöter

Niklas Mejhert, Avdelningen för endokrinologi.

Marcus Buggert, Centrum för Infektionsmedicin/CIM.

Christina Carlander, Avdelningen för infektionssjukdomar och hud.

Ghada Nouairia, Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi.

Roland Fiskesund, Avdelningen för hematologi/HERM.

Administratör

Ulrika Markne

AK
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-01-05