Kontaktpersoner för forskarutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för forskarutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), samt kontaktuppgifter till forskarutbildningsnämnden vid institutionen.

Studierektor för forskarutbildningen

Mattias Svensson

Senior forskare
H7 Medicin, Huddinge

Biträdande studierektor för forskarutbildningen 

Johanna Ungerstedt

Anknuten till Forskning
H7 Medicin, Huddinge

Utbildningsadministration forskarutbildningen

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
H7 Medicin, Huddinge

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19
H7 Medicin, Huddinge

Forskarutbildningsnämnden

Ordförande

Mattias Svensson 

Vice ordförande

Johanna Ungerstedt

Ledamöter

Niklas Mejhert, Avdelningen för endokrinologi.

Karolina Szummer Avdelningen för hjärt-och lungsjukdomar.

Marcus Buggert, Centrum för Infektionsmedicin/CIM.

Christina Carlander Avdelningen för infektionssjukdomar och hud.

Axel Wester, Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi.

Administratör

Ulrika Markne

AK
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2023-01-11