Skip to main content

Organisation och ledning, Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar.

Institutionen består av sju enheter med totalt närmare 60 forskargrupper, samt två centrumbildningar. Vi ger också ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande. Vår vision är att vara ledande inom medicinsk forskning och undervisning.

Organisation

​Institutionen leds av prefekten, som vid sin sida har en ledningsgrupp. Institutionsrådet är rådgivande till prefekten. Det finns olika utskott, till exempel för forskarutbildning, grundutbildning, arbetsmiljö etc. Här finns också en gemensam central administration. 

Organisationsschema, Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionsledning

Jan Bolinder

Prefekt

Klas Karlsson

Administrativ chef

Mats Jensen-Urstad

Enhetschef Hjärt- och lungsjukdomar

Mikael Rydén

Enhetschef Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Eva Hellström Lindberg

Enhetschef Hematologi, stf. prefekt

Annika Bergquist

Enhetschef Gastroenterologi och reumatologi

Christer Betsholtz

Enhetschef Metabolism

Anders Sönnerborg

Enhetschef Infektionssjukdomar och hud

Anna Norrby-Teglund

Enhetschef Centrum för infektionsmedicin

Agneta Månsson- Broberg

Grundutbildningsansvarig