Organisation och ledning

Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar.

Institutionen består av sju enheter med totalt närmare 60 forskargrupper, samt två centrumbildningar. Vi ger också ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande. Vår vision är att vara ledande inom medicinsk forskning och undervisning.

Organisation

​Institutionen leds av prefekten, som vid sin sida har en ledningsgrupp. Institutionsrådet är rådgivande till prefekten. Det finns olika utskott, till exempel för forskarutbildning, grundutbildning, arbetsmiljö etc. Här finns också en gemensam central administration. 

Organisationsschema MedH

Institutionsledning

Petter Höglund, Prefekt

Klas Karlsson, Administrativ chef

Mats Jensen-Urstad, Avdelningschef Hjärt- och lungsjukdomar

Mikael Rydén, Avdelningschef Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Eva Hellström Lindberg, Avdelningschef Hematologi, stf. prefekt

Annika Bergquist, Avdelningschef Gastroenterologi och reumatologi

Christer Betsholtz, Avdelningschef Metabolism

Anders Sönnerborg, Avdelningschef Infektionssjukdomar och hud

Anna Norrby-Teglund, Avdelningschef Centrum för infektionsmedicin

Agneta Månsson- Broberg, Grundutbildningsansvarig