Kontaktpersoner för forskarutbildningen vid MedH

Studierektor för forskarutbildningen

Mattias Svensson

Studierektor
Svensson
H7 Medicin, Huddinge

Biträdande studierektor för forskarutbildningen 

Mats Jensen-Urstad

Biträdande studierektor
Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Utbildningsadministratör för forskarutbildningen

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge