Skip to main content

Kontaktpersoner för forskarutbildningen vid MedH

Mattias Svensson

Studierektor
H7.CIM.Svensson
H7 Medicin, Huddinge

Mats Jensen-Urstad

Biträdande studierektor
H7.Hjärt och lungsjukdomar.Jensen-Urstad
H7 Medicin, Huddinge

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
H7.Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge