Kontaktpersoner för forskarutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för forskarutbildningen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), samt kontaktuppgifter till forskarutbildningsnämnden vid institutionen.

Studierektor för forskarutbildningen

Profile image

Mattias Svensson

Senior Forskare

Biträdande studierektor för forskarutbildningen 

Karolina Elizabeth Szummer

Anknuten till Forskning

Utbildningsadministration forskarutbildningen

Profile image

Monica Ahlberg

Utbildningshandläggare

Forskarutbildningsnämnden

Ordförande

Mattias Svensson 

Ledamöter

Marcus Buggert, centrum för infektionsmedicin/CIM.

Christina Carlander, avdelningen för infektionssjukdomar och hud.

Roland Fiskesund, avdelningen för hematologi/HERM.

Ghada Nouairia, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi.

Paul Petrus, avdelningen för endokrinologi.

Peter Swoboda, avdelningen för biovetenskaper och näringslära.

Karolina Szummer, avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar. 

Doktorandrepresentant

Petar Mitev

Administratörer

Monica Ahlberg

MA
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-07-03