Christina Carlander

Christina Carlander

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: I73, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Infektion och Hud, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Överläkare inom infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset, subspecialiserad på hivvård. Jag är även Docent och Teamledare för Team HIV-comorbidity vid Enheten för infektionssjukdomar och dermatologi, Institutionen för Medicin Huddinge. Även knuten till Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid KI, Solna.

   

 • Sedan 2021 är jag registerhållare för Kvalitetsregistret för HIV (InfCareHIV).


Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad på epidemiologiska registerbaserade studier, främst på komorbiditet hos personer som lever med hiv. Genom länkning av det svenska Nationella hiv-registret InfCareHIV med andra rikstäckande demografiska och hälsoregister studerar Team HIV Comorbidity som jag leder, befolkningsbaserad data på individnivå för att studera tidstrender, prediktionsmodeller, dödlighet och riskfaktorer för samsjuklighet hos personer som lever med och utan hiv.


  Vid KI samarbetar jag med bland andra professor Peter Bergman och doktor Sara Arroyo-Mühr vid institutionen för laboratoriemedicin, professor Karin Ekström Smedby och docent Pontus Naucler vid Institutionen för Medicin Solna, och professor Pär Sparén vid institutionen för Epidemiologi och Biostatistik vid KI Solna. Utanför KI samarbetar jag med bland andra professor Magnus Gisslén och docent Aylin Yilmaz vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, professor Magnus Boman vid KTH och dr Philippe Wagner och dr Olof Elvstam vid Lunds universitet.

   

 • Dessutom är jag involverad i tre internationella multikohortstudier

 • CASCADE, EuroSIDA och RESPOND, där hon är nationell PI för de två första.

   

 • Aktuella projekt

  1. Cancer screening och prevention: machine-learning based prediction modeling
  2. HPV-related cancer by HIV-status
  3. biomarkers and prediction modeling
  4. COVID-19 &
  5. HIV: Incidence, severity, mortality, and secondary effects of COVID-19  
  6. by HIV- status
  7. Immunological non-responders: Epidemiology, comorbidity, and mortality in people with HIV,  
  8. Lymphoma &
  9. HIV: Incidence, risk, and survival of lymphoma-diagnosis by HIV-status

Undervisning

 • NUVARANDE UPPDRAG

  • Lärare på Läkarutbildningen, Infektionskursen, KI
  • Lärare på SK kurs i Tuberkulos
  • Lärare på kurs i Tropisk medicin för ST-läkare

   

 • UNDERVISNINGSUTMÄRKELSER

  • 2022. Handledare för bästa medicinska studentexamensprojekt, Sofia Dinh, KI
  • 2022 &
  • 2021. Pedagogiskt pris, framröstat av studenterna på Infektionskursen på Läkarutbildningen, KI


  TIDIGARE UPPDRAG

  • 2022–2023. SPUR-inspektör. Bedömning och kontroll av specialistutbildningen av infektionsläkare (Specialistutbildningsrådet)
  • 2019 –2022 Lärare vid Masterprogrammet i Global hälsa, KI
  • 2016–2021 Studierektor för ST läkare ii infektionsmedicin, Infektionskliniken Västerås, Regionsjukhuset Västmanland
  • 2018–2021 Studierektor för ST-läkare i vetenskapliga metoder (SK kurs i Vetenskapsmetodik), Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet
   Huvudhandledare för Läkarstudent uppsats (30 hp)
  • 2023 Christian Boytchev "HIV &
  • post-COVID-19 condition"
  • 2023 Åsa Adler, "Prevalence and odds of treatment failure in people living with HIV in Sweden with particular focus on migrants"
  • 2023 Annika Eriksson, "AIDS in the Swedish HIV cohort: register based study with follow-up since 1983"
  • 2022. Sofia Dinh, “Incidence and risk of Kaposi sarcoma in Sweden by HIV status”
  • 2022. Sophie Ericsson, “Incidence and risk of lung cancer in Sweden by HIV status”
  • 2021. Isabela Möller, “Severe COVID-19 in people living with and without HIV”

   Huvudhandledare för andra Master projekt
  • 2023 Josefin Nilsson, New York University, USA

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2024-2026
 • Anknuten till Forskning, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Infektionsmedicin, Medicin Huddinge, Karolinska Institute, 2024
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI