Lärare spelar in video

Antagning av doktorander – för handledare vid institutionen för medicin, Huddinge

Här finns information om processen för antagning till utbildning på forskarnivå för handledare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Antagningen sker i fem steg.

Foto: Getty Images: Drazen

Antagningsprocessen vid MedH steg 1-5: