Medicinvetarna #79: Får alla män prostatacancer?

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och uppstår hos många män med ökad ålder. Diagnosen kan leda till oro men de allra flesta tumörer är ofarliga och kommer inte att påverka mannens hälsa alls. Samtidigt finns aggressiva tumörformer som kan vara dödliga. Forskaren Tobias Nordström berättar om vårdens och forskningens stora utmaning: Att kunna skilja mellan farlig och ofarlig prostatacancer. Avsnittet publicerades 20 oktober 2021.

Tobias Nordström. Foto Ola Danielsson.
Tobias Nordström. Foto Ola Danielsson.

Prostatacancer kan vara dödlig. Men i de flesta fall är den långsamväxande och ofarlig. Eftersom behandlingen kan leda till biverkningar som påverkar livskvaliteten mycket vill man undvika behandling i de fall det inte behövs. Att kunna skilja mellan högrisk- och lågrisktumörer har därför länge varit en målsättning inom prostatacancervården.  

Tobias Nordström är läkare och forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus samt institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Han är ansvarig för STHLM3MR-projektet där man studerar om en kombination av blodprov, bild-diagnostik med MR-undersökningar och så kallade riktad vävnadsprovtagning kan ersätta traditionell utredning för prostatacancer.

- Den stora vinsten är att vi kan sortera bort fler så kallade falskt positiva fall så att färre män behöver genomgå avancerade undersökningar, behandlingar som riskerar leda till biverkningar samt uppleva oro kring sin hälsa, säger han.  

I avsnitt 79 av KI:s podcast Medicinvetarna intervjuas han om deras senaste studier och hur de kan leda till förbättrad diagnostik av sjukdomen.

I avsnittet svarar även professor Karin Ekström Smedby på en lyssnarfråga om varför det inte är lika avgörande om lymfom, cancer i lymfsystemet, är spridd eller inte.

Andreas Andersson
2023-11-22