Skip to main content

För studiedeltagare

Vår forskning baseras mycket ofta på information som samlas in genom medverkan i våra studier, t ex enkätundersökningar, blod-, saliv- och urinprover och intervjuer. Våra projekt är beroende av att många människor tar sig tid att delta och vi är väldigt tacksamma för allt engagemang våra projekt väcker.

Deltar du i en studie hos oss?

Här följer länkar till våra pågående insamlingar:

 • ANGI - en genetisk studie om anorexia nervosa
 • CATSS - barn- och ungdomsstudien i Sverige
 • KARMA - en studie om bröstcancer
 • LifeGene - ett projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa
 • Långvarig ohälsa efter tsunamikatastrofen 2004 - en studie om långvariga stressbesvär och att identifiera genetiska och miljömässiga faktorer.
 • MAESTRO-CHILD - en uppföljningsstudie av mammorna i MAESTRO
 • MANTRA - en studie där vi undersöker hur astma och oro är relaterade
 • Omtanke2020 - en studie om psykisk hälsa under Covid-19-pandemin
 • S3 - Svenska schizofreni-studien - en studie om psykossjukdom
 • SAGA-studien - en studie om autism
 • STHLM3 - en studie om prostatacancer
 • SWEBIC - en studie om bipolärt syndrom