För studiedeltagare

Vår forskning baseras mycket ofta på information som samlas in genom medverkan i våra studier, t ex enkätundersökningar, blod-, saliv- och urinprover och intervjuer. Våra projekt är beroende av att många människor tar sig tid att delta och vi är väldigt tacksamma för allt engagemang våra projekt väcker. 

Deltar du i en studie hos oss?

Här följer länkar till våra pågående insamlingar:

ANGI En genetisk studie om Anorexia Nervosa
CATSS Barn- och Ungdomsstudien i Sverige
KARMA En studie om bröstcancer
LifeGene Ett projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa
Långvarig ohälsa efter tsunamikatastrofen 2004 En studie om långvariga stressbesvär och att identifiera genetiska och miljömässiga faktorer.
MAESTRO En studie om astma hos mammor
MAESTRO-CHILD En uppföljningsstudie av mammorna i MAESTRO
S3 - Svenska schizofreni-studien En studie om psykossjukdom
SAGA-studien En studie om autism
STHLM3 En studie om prostatacancer
SWEBIC En studie om bipolärt syndrom
Cancer och onkologiEpidemiologiPsykisk ohälsaTvillingforskning