För studiedeltagare

Vår forskning baseras mycket ofta på information som samlas in genom medverkan i våra studier, t ex enkätundersökningar, blod-, saliv- och urinprover och intervjuer. Våra projekt är beroende av att många människor tar sig tid att delta och vi är väldigt tacksamma för allt engagemang våra projekt väcker.

Deltar du i en studie hos oss?

Här följer länkar till våra pågående insamlingar: