För studiedeltagare

Vår forskning baseras mycket ofta på information som samlas in genom medverkan i våra studier, t ex enkätundersökningar, blod-, saliv- och urinprover och intervjuer. Våra projekt är beroende av att många människor tar sig tid att delta och vi är väldigt tacksamma för allt engagemang våra projekt väcker.

Deltar du i en studie hos oss?

Här följer länkar till våra pågående insamlingar:

  • ARIES - vi söker föräldrar till barn med och utan ätsvårigheter för en studie om ARFID
  • CATSS - tvillingstudie av barn och ungdomar i Sverige 
  • EDGI - Eating Disorders Genetics Initiative
  • KARMA - en studie om bröstcancer
  • MANTRA - en studie där vi undersöker hur astma och oro är relaterade
  • NewTwin - tvillingstudie om arv och miljö av 7-10 månader gamla barn 
  • Omtanke2020 - en studie om psykisk hälsa under Covid-19-pandemin
  • STHLM3 - en studie om prostatacancer