Skip to main content

Personal vid Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Personal vid Centrum för hälsoinformatik består bland annat av anställda, anknutna och forskningsgrupper.

Våra medarbetare

Gustav Alvfeldt

Forskarstuderande
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
08-524 836 98
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Peter Bolin

Doktorand
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Stefano Bonacina

Forskare
08-524 833 46
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Ebba Carbonnier

Anknuten
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Rong Chen

Anknuten
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Nadia Davoody

Lektor, biträdande
08-524 864 86
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Johan Eltes

Forskarstuderande
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Vasilis Hervatis

Forskarstuderande
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Mikael Huss

Anknuten
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Maria Hägglund

Anknuten
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Sabine Koch

Professor
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Hanna Lachmann

Anknuten
Medicinska Interaktioner
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Marie Lind

Administratör
08-524 860 74
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Sokratis Nifakos

Systemutvecklare
073-712 14 75
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Sara Riggare

Doktorand
08-524 839 26
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Therese Scott Duncan

Forskarstuderande
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Nina Sellberg

Anknuten
070-534 75 55
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Niclas Skyttberg

Doktorand
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Chen Hsi Tsai

Forskningsassistent, UF
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Team knutna till HIC

Medical Interactions - MINT

Klas Karlgren

Forskare
08-524 823 86
Medicinska Interaktioner
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Charilaos Koufidis

Forskarstuderande
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Hanna Lachmann

Anknuten
Medicinska Interaktioner
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Susanne Lundell Rudberg

Forskarstuderande
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Gunilla Lööf

Forskarstuderande
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Katri Manninen

Anknuten
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Janet Mattsson

Anknuten
Medicinska Interaktioner
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
08-524 837 27
Medicinska Interaktioner
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Natalia Stathakarou

Projektsamordnare
08-524 852 98
Medicinska Interaktioner
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Kontakt

Sabine Koch

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Centrum för hälsoinformatik
Att [namn på mottager]
171 77 Stockholm

Besöksadress

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Centrum för hälsoinformatik
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18a, plan 4, Solna

Karta