Skip to main content

Personal vid Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Personal vid Centrum för hälsoinformatik består bland annat av anställda, anknutna och forskningsgrupper.

Våra medarbetare

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
08-524 836 98
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Stefano Bonacina

Forskare
08-524 833 46
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Ebba Carbonnier

Anknuten till Undervisning/handledning
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Rong Chen

Anknuten till Forskning
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Nadia Davoody

Lektor, biträdande
08-524 864 86
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
08-524 822 78
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Mikael Huss

Annan grund
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Hanna Lachmann

Anknuten till Forskning
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Marie Lind Thalwitzer

Administratör
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Sokratis Nifakos

Systemutvecklare
08-524 862 04
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Sara Riggare

Doktorand-L
08-524 839 26
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Nina Sellberg

Anknuten till Forskning
070-534 75 55
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Team knutna till HIC

Medical Interactions - MINT

Klas Karlgren

Forskare
08-524 823 86
C7.Informatik.Koch.Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Hanna Lachmann

Anknuten till Forskning
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Gunilla Lööf

Anknuten till Forskning
C7.Informatik.Koch.Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Katri Manninen

Annan grund
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Janet Mattsson

Anknuten till Forskning
C7.STÖD ADM
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
08-524 837 27
C7.Informatik.Koch.Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
08-524 852 98
C7.Informatik.Koch.Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Kontakt

Sabine Koch

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Centrum för hälsoinformatik
Att [namn på mottager]
171 77 Stockholm

Besöksadress

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Centrum för hälsoinformatik
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18a, plan 4, Solna

Karta