Mina vårdflöden

Visionen för projektet "Mina Vårdflöden" är att möjliggöra för patienten själv att följa sin hälsa online genom att ge dem tillgång till historik, nuläge samt framtida händelser rörande deras personliga vårdflöden.

I detta sammanhang definierar vi "personliga vårdflöden" som flödet av patientens tidigare vårdhändelser samt möjliga framtida händelser. Vi tror att en öppen plattform är nödvändig för att effektivisera användningen av mobilbranschens och applikationsutvecklares kreativitet i och utanför traditionella e-hälso-leverantörer.

Målen för projektet är:

 • att skapa nya innovativa invånartjänster för en mobil nationell plattform som möjliggör att patienten själv kan följa, äga och förvalta sina vårdflöden avseende stroke, lungcancer, höftoperationer och hjärtsjukdomar.
 • att utveckla metoder samt affärsmodeller som kan uppmuntra bildande av strategiska allianser där olika företag/organisationer samverkar i vidareutveckling av liknande invånartjänster.
 • att skapa en Software Developer Kit (SDK) med onlinetjänster för mjukvaruutvecklare som gör det möjligt att designa applikationer som är kompatibla med dagens hälsoinformationssystem genom plattformen "Mina vårdkontakter", se länk nedan.

Deltagare

Deltagare i projektet Mina Vårdflöden:

Teknikutveckling

 • Mawell Scandinavia AB
 • CompuGroup Medical Stockholm AB
 • Chorus AB
 • Callista Enterprise AB
 • Xeeda AB

Patientorganisationer

 • Lungcancerförbundet Stödet
 • Stroke-föreningen i Stockholms län

Vårdgivarorganisationer

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting
 • Region Skåne, Skåne läns landsting
 • Västra Götalandsregionen, Västa Götalands läns landsting

Forskning

 • Centrum för Hälsoinformatik, HIC, Karolinska Institutet
 • Juridiska institutionen, Stockholms Universitet
 • Internationella handelshögskolan i Jönköping
 • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds Universitet

Ekonomiskt stöd

 • Vinnova

Referensgrupp

 •     Center för eHälsa i samverkan, CeHis och Inera AB
 •     Socialstyrelsen
 •     Swedish Medtech

SDK

Software Development Kit och informationsinfrastruktur

Teknikspåret av Mina Vårdflöden har skapat en tjänsteplattform och ett Software Development Kit (SDK) som underlättar och uppmuntrar utvecklingen av nya medborgar-, vård- eller forskningstjänster. Genomförandet är integrerat med den befintliga plattformen "Mina Vårdkontakter".

SDK är en uppsättning av webbtjänster (programmeringsgränssnitt, API) som tillhandahåller data som kan användas för (tredjeparts-) applikationer.

Det finns flera olika sorters API:er:

 • API:er för offentliga uppgifter, t.ex. tjänster för kontaktinformation inom hälso-och sjukvård samt nationella patientundersökningar
 • API:er för patientrelaterade data, t.ex. tjänster för patienters kontakt med vården, tidsbokning och status för elektroniska remisser

Tillträde till känsliga, patientrelaterade uppgifter regleras via API gateway och dess säkerhetsfunktioner. SDK möjliggör öppen innovation, dvs det tillåter vårdgivare, patientorganisationer, företag m.fl. att bygga egna slutkundstjänster i form av mobila applikationer genom att återanvända tjänsterna. SDK är gratis och uppdateras kontinuerligt allt eftersom fler gränssnitt öppnas upp.

Den öppna plattformen definierar säker informationsinfrastruktur och innehåller följande grundläggande tjänster:

Säkerhetstjänst

API Gateway är en säkerhetstjänst som gör att Health 2.0-företag kan bygga applikationer som interagerar med elektroniska patientjournaler (EHR) nationellt. Det är ett open sourceprojekt byggt kring RESTful- och OAuth 2.0 API-arkitektur och säkerhet.

Detta innebär att patienten själv kan välja att ge tredjepartsapplikationer åtkomst till journalinformationen som kan nås via plattformen. När tillstånd har givits sker datautbytet anonymt. Dessutom måste e-legitimation användas för att godkänna att applikationen handskas med patientdata.

För närvarande finns följande information att tillgå genom standardiserade HL7 API:er: patientens kontaktinformation, status (remisser mm), diagnos, röntgenbilder, återbesöksplanering, recept, preferens av vårdgivare.

Formulärtjänst

Formulärtjänsten är en allmän tjänst för utveckling av strukturerade formulär och mallar som kan användas som en del av e-tjänsten, t.ex. registrering av patientuppgifter före planerat besök.

Resursstatustjänst

Resursstatustjänsten är en grundläggande tjänst som spårar patientens status i alla databaser som är kopplade till informationsinfrastrukturen.

Integreringstjänst

Integreringstjänsten garanterar kartläggning och integration av befintliga databaser till nationella standarder.

Publikationer

Här samlar vi de publikationer som rör Mina Vårdflöden

Konferenser

Hägglund M, Davoody N, Bolin P, Winsnes C, Lundberg N, Vimarlund V, Koch S. Stroke Patients' Needs for Access to Care Process Related Information. Medicine 2.0 2012

Lundberg N, Koch S, Hägglund M, Bolin P, Davoody N, Eltes J, Jarlman O, Perlich A, Vimarlund V, Winsnes C. My Care Pathways - creating open innovation in healthcare. MedInfo 2013 Köpenhamn

Improving quality of life through eHealth - the patient perspective.
Koch S
Stud Health Technol Inform 2012 ;180():25-9

Critical advances in bridging personal health informatics and clinical informatics.
Koch S, Vimarlund V
Yearb Med Inform 2012 ;7():48-55

 

Forskning

HICs forskning gällande MVF

HICs forskning inom Mina Vårdflöden är fokuserad på behovs- och kravanalyser. Vid projektstart är tre patientgrupper involverade i designen av e-tjänsten: strokepatienter, lungcancerpatienter samt patienter med höftoperationer.

Fokusgruppsmöten genomfördes med varje patientgrupp i syfte att identifiera just deras behov av information och funktionalitet. Två möten med 4-5 patienter per patientgrupp genomfördes, liksom möten där tidiga prototyper av användargränssnitt och visualisering testades.

Genom dessa möten vi fram specifika krav för varje grupp, men kunde även se vilka behov och funktioner som alla grupper hade gemensamt. Vi identifierade ett antal potentiella e-tjänster som gäller för alla patientgrupper:

Min kalender En tjänst för att hålla ordning på vårdrelaterade möten samt för att få påminnelser om läkartider.

Mina läkemedel En tjänst som ger patienten en översikt över sina läkemedel (både tidigare och nuvarande), information om läkemedlen passar ihop, när receptet går ut, påminnelse om receptförnyelse samt bipacksedlar.

Min dagbok Här fyller patienten i egna noteringar, håller koll på sin hälsostatus (ex problem, egenkontroll, livsstilsfaktorer) samt delar data med vårdgivaren.

Mina vårdgivare En tjänst för att hantera kontaktinformation om läkare, olika vårdinstanser (t.ex. olika sjukhusavdelningar, rehabiliteringsklinik), stroketeam och sjuksköterskor. Dessutom innehåller tjänsten datumen för vistelser på olika avdelningar och andra hjälpmedel för att jämföra och välja mellan olika vårdgivare.

Min vårdinformation En tjänst som på ett enkelt och tydligt sätt tillhandahåller en översikt över patientens diagnoser, behandlingar, vårdhistoria samt labbresultat.

Mitt informationsflöde Denna tjänst är ett utdrag av patientjournalen gällande flödet av dokument och information mellan patientens olika vårdgivare (t.ex. utskrivningssammanfattningar).

Mina remisser Ingår i Mitt informationsflöde. Hjälper patienten att hålla reda på sina olika remisser.

Mina hjälpmedel En tjänst som innehåller information om både tekniska och kognitiva hjälpmedel.

Mina rättigheter är en service som tydliggör patientens rättigheter i vårdvalet samt eventuella garantier.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Sabine Koch

SK
Innehållsgranskare:
2024-03-06