Om oss vid Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Lite kort om Centrum för hälsoinformatik samt vilka vi är som arbetar här; anställda, anknutna och forskningsgrupper.

Om HIC

HIC arbetar med forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik.

Den behovsmotiverade forskningen inriktas på områdena ”patientcentrerade informationssystem” och ”beslutsstöd och beslutsfattande”, med e-hälsa för patienter som ett huvudområde.

Vi använder systematiskt kunskap om vårdprocesser, vårdens och omsorgens informationsflöden, patienters informations- och kommunikationsbehov, användbarhet och hälsoinformatikstandarder för att utveckla nya metoder och verktyg. Dessa utvärderas successivt för att skapa ny kunskap om hur e-hälsa bör utformas och införas för att skapa största möjliga nytta för både patienter och vårdpersonal.

Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.

Grupper inom HIC

Behavioral Informatics-gruppen vars mål är att använda beteendeinformation för att optimera hälsointerventioner.

MINT-gruppen med fokus på designvetenskaplig forskning och medicinsk pedagogik.

Profile image

Sabine Koch

Professor, chef för HIC
+46852487149

Medarbetare

Kontakta HIC

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME
Centrum för hälsoinformatik, HIC
Att [namn på mottagare]
171 77 Stockholm

Besöksadress

Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME
Centrum för hälsoinformatik, HIC
Widerströmska huset, plan 4, Tomtebodavägen 18a
Solna

Karta

SK
Innehållsgranskare:
2023-12-13