Forskargrupper vid Centrum för Hälsoinformatik

Inom Centrum för Hälsoinformatik finns forskargruppen "Hälsoinformatik" i vilken grupperna "Beteendedata i hälsointerventioner" samt "MINT" ingår.

SK
Innehållsgranskare:
2024-03-04