Om HIC

HIC arbetar med forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik.

Den behovsmotiverade forskningen inriktas på områdena ”patientcentrerade informationssystem” och ”beslutsstöd och beslutsfattande”, med e-hälsa för patienter som ett huvudområde.

I projektet Mina vårdflöden medverkade HIC i utformning och utvärdering av nya nationella e-tjänster för patienter.

Vi använder systematiskt kunskap om vårdprocesser, vårdens och omsorgens informationsflöden, patienters informations- och kommunikationsbehov, användbarhet och hälsoinformatikstandarder för att utveckla nya metoder och verktyg. Dessa utvärderas successivt för att skapa ny kunskap om hur e-hälsa bör utformas och införas för att skapa största möjliga nytta för både patienter och vårdpersonal.

Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.

I HIC ingår även gruppen MINT med fokus på designvetenskaplig forskning och medicinsk pedagogik.

Vidare ingår även Behavioral Informatics-gruppen i HIC, vars mål är att använda beteendeinformation för att optimera hälsointerventioner.

SK
Innehållsgranskare:
2023-10-16