Om oss vid Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Lite kort om Centrum för hälsoinformatik samt vilka vi är som arbetar här; anställda, anknutna och forskningsgrupper.

Om HIC

HIC arbetar med forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik.

Den behovsmotiverade forskningen inriktas på områdena ”patientcentrerade informationssystem” och ”beslutsstöd och beslutsfattande”, med e-hälsa för patienter som ett huvudområde.

Vi använder systematiskt kunskap om vårdprocesser, vårdens och omsorgens informationsflöden, patienters informations- och kommunikationsbehov, användbarhet och hälsoinformatikstandarder för att utveckla nya metoder och verktyg. Dessa utvärderas successivt för att skapa ny kunskap om hur e-hälsa bör utformas och införas för att skapa största möjliga nytta för både patienter och vårdpersonal.

Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.

Grupper inom HIC

Behavioral Informatics-gruppen vars mål är att använda beteendeinformation för att optimera hälsointerventioner.

Medical Interactions-gruppen (MINT) med fokus på designvetenskaplig forskning och medicinsk pedagogik.

Våra medarbetare

Sabine Koch

Professor, chef för HIC
08-524 871 49

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör

Stefano Bonacina

Assisterande lektor

Nadia Davoody

Biträdande lektor
0702479503

Marie Lind

Administratör
08-524 860 74

Sokratis Nifakos

Systemutvecklare

Dimitrios Xydias

Projektsamordnare

Grupper knutna till HIC

Behavioral Informatics-gruppen

Behavioral Informatics-gruppens mål är att använda beteendeinformation för att optimera hälsointerventioner.

Leo Kowalski

Doktorand

Medical Interactions-gruppen (MINT)

Medical Interactions-gruppen (MINT) har fokus på designvetenskaplig forskning och medicinsk pedagogik.

Klas Karlgren

Senior forskare
Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Cara Swain

Doktorand

Kontakta HIC

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Centrum för hälsoinformatik
Att [namn på mottagare]
171 77 Stockholm

Besöksadress

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)
Centrum för hälsoinformatik
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18a, plan 4, Solna

Karta