Mera om Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Institutionen bildades 2002 och fyllde således 20 år 2022! Inför jubileet samlade vi en del fakta om vår institution:

Våra forskningsområden

På institutionen forskas det inom följande områden:

Lärande 

• Lifelong learning in healthcare contexts • Prevention-Policy and Practice • Medicinsk statistik • Utvärdering

Hälsoinformatik

 • Hälsoinformatik • Behavioral informatics • Medical interactions

Management

 • Medical Management • Clinical management • Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering • Health economics and policy • Ledarskap i sjukvård och akademi • Intervention Processes and Outcomes • Bioentreprenörskap

Hälso- och sjukvårdsetik

 • Hälsomått och ekonomisk utvärdering • Medicinens historia och kulturarv

Suicidprevention

 • NASP

Läs mer om våra forskargrupper och enheter på LIME.

2002-2022

2002 LIME föds och består då av CUL, MMC, CHE, Medstat, UBE, MedInfo och CBE

2011 ansluter NASP som fortsätter att sitta i sitt eget hus på Granits väg 4

2013 flyttar LIME från Berzeliuslaboratoriet till ett nybyggt hus mittemot sjukhuset: Widerströmska huset

2022 fyller LIME 20 år och består av Lärandeavdelningen, HIC, MMC, CHE samt NASP

Prefekter

Uno Fors, 2002-2010

Niels Lynöe & Mats Brommels, höst 2010- februari 2011

Mats Brommels, 2011-2016

Carl Johan Sundberg2017- 

LIMEs prefekter, Uno Fors, Mats Brommels, Niels Lynöe,  Carl Johan Sundberg
LIME:s prefekter genom åren, Uno Fors, Mats Brommels, Niels Lynöe, Carl Johan Sundberg Foto: Bildmakarna m.fl.

LIME i siffror (2022)

Våra 3 masterprogam lockar varje år ca 120 studenter.

Masterprogram på LIME

Sedan 2002 har LIME firat 123 doktorsexamina och 7 licenciatsexamina.

År 2015 antogs flest doktorander, totalt 21 varav 13 var kvinnor.

Just nu har vi 43 registrerade doktorander vid LIME.

Forskarutbildning på LIME (engelsk sida) 

Rum som LIME namngett i Widerströmska huset

MARY

Mary Parker Follett, socialarbetare och ledarskapsteoretiker

PARKER

Parker J. Palmer, expert inom vuxenpedagogik

DAVID

David A. Kolb, utbildningsteoretiker, upp-hovsman till erfarenhetsbaserat lärande

DUNCAN (i LIME:s lokaler)

Duncan E. Neuhauser, professor i epidemiologi och health management, mångårig mentor för doktorander på LIME

Mary Parker Follett, Parker Palmer, David A Kolb, Duncan E Neuhauser
Mary Parker Follett, Parker Palmer, David A Kolb, Duncan E Neuhauser Foto: Wikipedia, Wikipedia, R. Sejersen, M. Lind

Internationellt

Idag (2022) är människor från 22 olika länder anställda eller anknutna till LIME! 

Vi är en internationell arbetsplats med kollegor och studenter från världens alla hörn. 

2023-11-20