Widerströmska huset

En omsorgsfull byggnad - Widerströmska huset ligger vid campus Solnas norra entré och används för bland annat folkhälsoarbete och utbildning. Här bedrivs också forskning inom bland annat global hälsa, lärande, etik och ledarskap.

Tanken bakom glasfasaden är att öppna upp både byggnaden och campus Solna ut mot staden och låta omvärlden komma lite närmare.

Sanna Hederus, KOD Arkitekter

The exterior of the Widerström building during the evening with snow outside.

Widerströmska huset har fått sitt namn efter den första kvinnliga läkaren i Sverige, Karolina Widerström, och har gett bättre förutsättning­ar för den del av universitetets verksamhet som är inriktad på folkhälsa. I huset finns flera hyresgäster: institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), institutionen för global folkhälsa (GPH), institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Etikprövningsmyndigheten och Aging Research Center (ARC). 

Hitta till Widerströmska huset

Rött och vitt tegel i rader.

Transparent verksamhet

Byggnaden består av två huskroppar som rymmer en hörsal, föreläsningssalar, kontors­platser och mötesrum. Husets två nedersta våningar består till stor del av glas, som gör att förbipasserande kan få en glimt av den verk­samhet som pågår i huset.

De centrala ytorna fungerar som mötesplatser för lärare, studen­ter och forskare och har till viss del baserats på konceptet för framtidens lärandemiljöer. Det röda teglet i husets fasader är ingjutet i ljus betong och knyter an till campusområdets tegeltradition.

Prisbelönad arkitekt

Widerströmska huset är ritat av KOD Arkitek­ter som år 2013 belönades med ett pris för sitt arbete med byggnaden med motiveringen:

För en fint och omsorgsfullt projekterad byggnad för kontor och undervisning […]. Den stora volymen är väl behandlad och fasadelementen av prefabricerad betong med ingjutet tegel ger vacker mönsterverkan. Teglet anknyter till den anslutande äldre tegelarkitekturen men på ett helt nytt sätt. Entré och inre hall exponerar stora obehandlade betongytor samt utsmyckning i betong, som ställs mot signalfärgade dörrar och golv – tufft och elegant.

Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström som gett namn åt huset.

Namn från pionjär

Widerströmska huset har fått sitt namn från pionjären Karolina Widerström - Sveriges första kvinnliga läkare.

Korta fakta

  • Byggperiod: Mars 2010 till december 2012.
  • Inflyttning: Januari 2013.
  • I huset arbetar: Institutionerna LIME, GPH, KBH och CNS, Aging Research Centre och Etikprövningsmyndigheten.
  • Lokalyta: Cirka 15 000 kvadratmeter.
  • Antal våningsplan: Sju respektive tio våningar.
  • Antal platser: Cirka 700 kontorsplatser hyrs av Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten.
  • Arkitekt: KOD Arkitekter AB.
KI webbförvaltning
2024-01-29