Kontakta och besök CHE

Besök och leverans

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A plan 3, Campus Solna.

Post

Inst. LIME, Att: [Namn på mottagaren]
Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM.

Kontaktpersoner

Växel: 08-524 800 00

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se