Digitala vårdbesök – fördelning, innehåll och effekter

Digitala besök – besök som sker via telefon, video eller textmeddelanden - har ökat markant under senare år. Den ökade efterfrågan tyder på att patienter ser fördelar med digital vård. Digitala besök har även potential att vara kostnadsbesparande för samhället då de kostar mindre än fysiska besök. Det kräver dock att de i viss utsträckning ersätter annan vård. I det här projektet undersöker vi avlastningseffekterna av digitala besök, men också hur besöken fördelar sig och innehållet i vården.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva och analysera hur digitala vårdtjänster påverkar vårdutnyttjandet, kostnader och tillgången till sjukvård. Projektet fokuserar på hur introduktionen av digitala vårdbesök har påverkat primärvården och övrig öppenvård, men vi kommer även att analysera följderna för längre vårdepisoder. Projektet kommer att innehålla analyser av utvecklingen av digitala besök i Sverige - inklusive geografiska skillnader av vårdutnyttjande och ersättningsmodeller, vårdutnyttjandet och kostnader för digitala besök baserat på vårdsepisoder, användningen av digitala besök i olika socioekonomiska grupper och förskrivningen av receptbelagda läkemedel.

Projektet sker i samarbete med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Region Stockholm och Region Dalarna. Projektet är också finansierat av Forte.

Resultat i korthet

Projektet är pågående och de första resultaten finns presenterade i nedan rapport till Region Stockholm:

Dahlgren C, Hagman M, Sveréus S, Rehnberg C. Vilka grupper använder digital vård i Region Stockholm? En kartläggning av konsumtionen av digitala vårdbesök 2016–2018. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, Region Stockholm; 2020. Rapport 2020:3.

Kontaktperson

Profile image

Cecilia Dahlgren

Anknuten till Forskning

Nils Janlöv

Anknuten till Forskning
Profile image

Clas Rehnberg

Professor
Profile image

Sofia Sveréus

Anknuten till Forskning
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29