Fanny Goude

Fanny Goude

Anknuten till Forskning
E-postadress: fanny.goude@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

 • Bland annat medverkar jag i projektet NORCHER [1] som är ett nordiskt
  samarbete där vi jämför och analyserar vårdutnyttjande, produktivitet,
  resultat och kostnader i sjukvården mellan de nordiska länderna.
  Min doktorsavhandling fokuserade på hur benchmarking tillsammans med big
  data från patient- och befolkningsregister kan tillämpas för att mäta
  resultat utifrån olika perspektiv och nivåer inom hälso- och sjukvården.
  Titeln på avhandlingen är ”Hips don’t lie – the use of benchmarking
  and register data to assess the performance of orthopaedic care” och du kan
  läsa mer om doktorandprojektet här [2].
  [1] https://ki.se/lime/projektet-norcher
  [2] https://ki.se/lime/anvandning-av-benchmarking-och-registerdata-for-att-forbattra-halso-och-sjukvarden

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI