Cecilia Dahlgren

Cecilia Dahlgren

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Tomtebodavägen 18a, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Hälsoekonomi och Policy Rehnberg Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en bakgrund som nationalekonom och disputerade i maj 2022 med
  avhandlingen /Do patients behave as expected on a healthcare merket in
  transition? Consequences of expanding patinet choice and introducing
  telemedicine in primary healthcare. /I min forskning har jag särskilt
  intresserat mig för primärvårdens utveckling och utmaningar och har
  fördjupat mig i frågeställningar kring kvalitetsmått inom primärvården,
  bestämningsfaktorer för patienters val av vårdcentral och effekterna av
  digitalt vårdutnyttjande.

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI