Sofia Sveréus

Sofia Sveréus

Anknuten till Forskning
E-postadress: sofia.svereus@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en bakgrund inom nationalekonomi och folkhälsovetenskap. Förutom
  att arbeta i forskargruppen Health Economics and Policy [1] är jag också
  anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning
  [2] i Region Stockholm. Du kan läsa mer om min bakgrund och
  forskningsprojekt i den här intervjun. [3]
  [1] http://ki.se/lime/health-economics-and-policy-0
  [2] http://slso.sll.se/forskning-och-utveckling/centrum-for-halsoekonomi-informatik-och-sjukvardsforskning/
  [3] http://ki.se/lime/sofia-svereus-doktorand-vid-medical-management-centrum-mmc

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om att beskriva och utvärdera hur utformningen av
  hälso- och sjukvårdssystemet påverkar faktorer som jämlikhet, kvalitet,
  effektivitet och hälso- och sjukvårdskostnader. Mitt doktorandprojekt [1]
  handlar om hur individer med olika socioekonomisk bakgrund får tillgång
  till och utnyttjar primärvård i Sverige.
  [1] http://ki.se/lime/doktorandprojekt-sofia

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI