Etikenheten vid LIME

Etikenheten vid LIME undervisar och forskar i klinisk medicinsk etik och medicinsk forskningsetik. Vi bidrar också till Karolinska institutets interna etikarbete. Etikenheten ingår i Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.