ETIK på KI

Etik inom utbildning, forskningsetik och medicinsk etik, som innefattar sjukvårdens etik och forskningsetik är ett viktigt strategiskt område för KI. Här kan du läsa mer om vad vi gör och få tips och råd kring etiska frågor, regler och riktlinjer, litteratur samt utbildningar.

Värdefulla resurser

Länkar