eAT-provet - information om anmälan

eAT-provet är en skriftlig databaserad examination som genomförs fyra gånger per år. Alla AT-läkare som är behöriga är välkomna med sin anmälan.

Du som anmäler dig för första gången

Förbered dina dokument som ska bifogas i PDF-format via webben vid själva anmälan.

  • Examensintyg (svenskt/nordiskt) / Beslut från Socialstyrelsen (utomnordisk läkarexamen).
  • Bedömningsmallar, alla sidor, från de fyra godkända medsittningarna.

Vi rekommenderar att du kontrollerar att alla uppgifter finns med på dina dokument innan du bifogar dem vid din anmälan på webben!
Extra viktigt är att ditt namn, personnummer och examinatorns signatur och uppgifter finns med.

Anmälan som saknar eller har felaktiga uppgifter kommer att avslås och du får anmäla dig på nytt till den ort där det finns platser kvar!

Du som har skrivit eAT-provet tidigare

Om du har skrivit eAT-provet tidigare behöver du inte bifoga några dokument.
Däremot ska alla andra uppgifter fyllas i.

Att tänka på!

Om du vill vara säker på att få skriva eAT-provet vid det valda tillfället och i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument. Detta gäller både examensbevis, beslut från Socialstyrelsen och bedömningsmallar.

Extra viktigt är att du fyller i alla dina personuppgifter utan att missa något. Samt att examinatorn har signerat dina bedömningsmallar och skrivit kontaktuppgifter!

OBS! Om information saknas eller är felaktiga på dina bifogade PDF-dokument så kommer din ansökan att avslås och du måste då anmäla dig på nytt. Du riskerar därmed att få skriva på annan ort!

Anmälan - så här gör du

  1. Klicka på knappen för anmälan högt upp på startsidan. Den öppnar under aviserad anmälningsperiod.
  2. Fyll noggrant i alla uppgifter som efterfrågas.

Tips! förbered dina dokument som ska bifogas. Kontrollera att alla sidor är med.

Vad händer när din anmälan är inskickad?

Du får en automatisk bekräftelse till den e-postadress du angivit att din anmälan har registrerats. Vi kommer därefter att granska och, om allt är korrekt, godkänna din anmälan. Du behöver inte göra någonting mer!

OBS! Om information saknas på dina bifogade dokument eller om de är felaktiga kommer din ansökan att avslås och du får då ett mail om detta. Därefter måste du anmäla dig på nytt till de orter som fortfarande har platser kvar.

Om du inte hör av oss betyder det att allt är i sin ordning med din anmälan.

OBS! att du cirka två veckor innan provdatumet ska få inbjudan med viktig information. Om du inte har fått ett mail då ska du: 1. kolla skräpposten 2. därefter kontakta AT-kansli.
Läs mer om eAT-provdagen.

Skrivtid

(5 timmar utan paus)

OBS!

AT-boken ska inte skickas in till AT-kansliet i samband med anmälan till eAT-provet!

AT-provet

Sekretariatet för AT-prov