Skip to main content

eAT-provet - information om anmälan

eAT-provet är en skriftlig databaserad examination som genomförs fyra gånger per år. Alla AT-läkare som är behöriga är välkomna med sin anmälan.

Du som anmäler dig för första gången

  • Förbered dina dokument som ska bifogas i PDF-format.
  • Examensintyg (svenskt/nordiskt) / Beslut från Socialstyrelsen (utomnordisk läkarexamen).
  • Bedömningsmallar, alla sidor, från de fyra godkända medsittningarna.

Vi rekommenderar att du kontrollerar att alla uppgifter finns med på dina dokument innan du skickar in din anmälan!

Anmälan som saknar eller har felaktiga uppgifter kommer att avslås och du får anmäla dig på nytt till den ort där det finns platser kvar!

AT-boken ska inte skickas in till eAT-kansliet i samband med anmälan till eAT-provet.

Anmälan - så här gör du

  1. Klicka på anmälningslänken som dyker upp på startsidan när anmälan är öppen.
  2. Fyll noggrant i alla uppgifter som efterfrågas.

OBS! Om du tidigare har gjort AT-provet behöver du inte skicka in några dokument. Däremot ska alla andra uppgifter fyllas i.

Vad händer när anmälan är inskickad?

Det kommer en automatisk bekräftelse till den e-postadress du angivit att din anmälan har registrerats. Vi kommer därefter att granska och, om allt är korrekt, godkänna din anmälan. Du behöver inte göra någonting mer!

OBS! Om information saknas eller bifogade dokument är felaktiga kommer din ansökan att avslås och du behöver anmäla dig på nytt. Vi kommer i så fall att meddela dig vad du behöver komplettera.

Om du inte hör av oss betyder det att allt är i sin ordning med din anmälan.

Tid och plats för eAT-provet

Information om tid, plats och lokal kommer att skickas ut vi e-post cirka två veckor före eAT-provet.

Skrivtid

kl. 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Resultatet

Resultatet från eAT-provet skickas ut per mail cirka tre veckor efter provdatum när examinatorerna har rättat klart. Med anledning av integritetsskäl lämnas resultat inte ut per telefon.

Eventuell omrättning kan begäras inom en vecka efter utskickat resultat. En väl strukturerad motivering där aktuella frågor och svar preciseras mailas in AT-kansli. Omrättning kan göras endast en gång. Inga undantag kommer att medges.