eAT-provet - information om anmälan

eAT-provet är en skriftlig databaserad examination som genomförs fyra gånger per år. Alla AT-läkare som är behöriga är välkomna med sin anmälan.

Du som anmäler dig för första gången

Förbered dina 5 dokument (se nedan) som ska bifogas i PDF-format via webben vid själva anmälan.

Dokument nr.1. Svensk/nordiskt examensintyg eller "Beslut från Socialstyrelsen".

  • Om du har svenskt/nordiskt examensintyg ska det bifogas.
  • Vid utomnordisk läkarexamen ska "Beslutet från Socialstyrelsen" bifogas.

Dokument nr.2-5. Bedömningsmallarna, samtliga fyra sidor, från de fyra godkända medsittningarna.

Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar att alla uppgifter finns med på dina dokument innan du bifogar dem vid din anmälan på webben! Extra viktigt är att ditt namn, personnummer och examinatorns signatur och kontaktuppgifter finns med.

Anmälan som saknar eller har felaktiga uppgifter kommer att avslås och du får anmäla dig på nytt till den ort där det finns platser kvar!

Obs! Vid anmälan, vänligen använd din privata mailadress och säkerställ gärna att du kommer åt denna via din mobil.

Du som har skrivit eAT-provet tidigare

Om du har skrivit eAT-provet tidigare behöver du inte bifoga några dokument.
Däremot ska alla andra uppgifter fyllas i.

Att tänka på!

Om du vill vara säker på att få skriva eAT-provet vid det valda tillfället och i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument. Detta gäller både examensbevis, beslut från Socialstyrelsen och bedömningsmallar.

Extra viktigt är att du fyller i alla dina personuppgifter utan att missa något. Samt att examinatorn har signerat dina bedömningsmallar och skrivit kontaktuppgifter!

OBS! Om information saknas eller är felaktiga på dina bifogade PDF-dokument så kommer din ansökan att avslås och du måste då anmäla dig på nytt. Du riskerar därmed att få skriva på annan ort!

Avgörande förberedelse nedan

eAT-provet genomförs digitalt via examinationsplattformen DigiExam. Inför provet kommer du att få ett användarkonto i DigiExam kopplat till den e-postadress du angett vid anmälan och du genomför sedan eAT-provet på en dator i skrivsalen.

Det är avgörande att du aktiverar ditt användarkonto och väljer ett lösenord i DigiExam för att kunna genomföra eAT-provet.

Resultatet publiceras till ditt användarkonto I DigiExam efter rättning.

Anmälan - så här gör du

  1. Klicka på knappen för anmälan högt upp på startsidan. Den öppnar under aviserad anmälningsperiod.
  2. Fyll noggrant i alla uppgifter som efterfrågas. OBS! Använd den mailadress som du är säker på att ha länge. Helst din privata mailadress. Det är via den du kommer att kunna ta del av ditt provresultat!

Tips! förbered dina dokument som ska bifogas. Kontrollera att alla sidor är med.

Vad händer när din anmälan är inskickad?

Du får en automatisk bekräftelse till den e-postadress du angivit att din anmälan har registrerats. Vi kommer därefter att granska och, om allt är korrekt, godkänna din anmälan. Du behöver inte göra någonting mer!

OBS! Om information saknas på dina bifogade dokument eller om de är felaktiga kommer din ansökan att avslås och du får då ett mail om detta. Därefter måste du anmäla dig på nytt till de orter som fortfarande har platser kvar.

Om du inte hör av oss betyder det att allt är i sin ordning med din anmälan.

OBS! att du cirka två veckor innan provdatumet ska få inbjudan med viktig information. Om du inte har fått ett mail då ska du: 1. kolla skräpposten 2. därefter kontakta AT-kansli.
Läs mer om eAT-provdagen.

Skrivtid

(5 timmar utan paus)

OBS!

AT-boken ska inte skickas in till AT-kansliet i samband med anmälan till eAT-provet!

AT-provet

Sekretariatet för AT-prov