eAT-provet - information om anmälan

eAT-provet är en skriftlig databaserad examination som genomförs fyra gånger per år. Alla AT-läkare som är behöriga är välkomna med sin anmälan.

Du som anmäler dig för första gången

Vid anmälan, använd din privata mailadress för att säkerställa långvarig åtkomst till resultatet i examinationsplattformen DigiExam. Läs mer nedan.

Förbered dina sex dokument som ska bifogas i PDF-format via webben vid själva anmälan.

Dokument nr. 1 
Svensk/nordiskt examensintyg eller "Beslut från Socialstyrelsen".

  • Om du har svenskt/nordiskt examensintyg ska det bifogas.
  • Vid utomnordisk läkarexamen ska "Beslutet från Socialstyrelsen" bifogas.

Dokument nr. 2-5 
Bedömningsmallarna, samtliga fyra sidor, från fyra godkända medsittningar.

Dokument nr. 6 
Ett intyg på heder och samvete som du ska fylla i och bifoga vid anmälan.

I detta intygar du att du inte kommer att använda tillvägagångssätt som kan uppfattas vara bedrägligt, och att du är medveten om att ditt resultat på eAT-provet kommer att ogiltigförklaras om otillåtet tillvägagångssätt förekommer.

Du som har anmält dig tidigare 

Om du har anmält dig och skickat in alla dokument vid ett tidigare tillfälle utan att ha genomfört eAT-provet (ex. sjukdom), gäller samma förberedelser som under "Du som har skrivit eAT-provet tidigare". Se nedan.

Du som har skrivit eAT-provet tidigare

Om du har skrivit eAT-provet tidigare behöver du enbart bifoga "intyg på heder och samvete"  vid anmälan.

I detta intygar du att du inte kommer att använda tillvägagångssätt som kan uppfattas vara bedrägligt, och att du är medveten om att ditt resultat på eAT-provet kommer att ogiltigförklaras om otillåtet tillvägagångssätt förekommer.

Att tänka på!

Korrekta dokument
Om du vill öka möjligheten att få skriva eAT-provet vid det valda tillfället och i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument med alla uppgifter ifyllda. Detta gäller alla dokument.

Förbereda provtillfället
Orientera dig i examinationsplattformen DigiExam
Inför provet kommer du att få ett användarkonto i DigiExam kopplat till den e-postadress du angett vid anmälan och du genomför sedan eAT-provet på en dator i skrivsalen. Det är avgörande att du aktiverar ditt användarkonto och väljer ett lösenord i DigiExam för att kunna genomföra eAT-provet. 
För extra trygghet på provdagen är det bra om du redan innan säkerställer att du kan logga in via din mobil.

Resultatet
Resultatet kommer att publiceras i ditt användarkonto I DigiExam efter rättning.
För att säkerställa långvarig åtkomst av resultatet rekommenderas att du använder din privata epostadress som inte ändras vid eventuellt byte av arbetsplats och därmed epostadress.

Anmälan - så här gör du

  1. Klicka på knappen för anmälan högt upp på startsidan. Den öppnar under aviserad anmälningsperiod.
  2. Fyll noggrant i alla uppgifter som efterfrågas. OBS! Använd din privata e-postadress som du kommer åt lång tid framöver. Det är via din e-postadress som du kommer att kunna ta del av ditt provresultat!
  3. Om den närmaste ortens skrivplatser är fullbokade, anmäl dig till annan skrivort och maila till AT-kansliet om att du önskar byta skrivort och vill stå på väntelista till annan skrivort, och om det blir en plats ledig där kontaktar vi dig. 

Antal månader på placeringen
Vid frågan om antal månader på placeringen efterfrågar vi hur länge du allt som allt (totala längden) som du har varit på respektive placering.
Vid själva provtillfället (dvs på eAT-provsdagen) ska du ha varit minst en månad på Allmänmedicinplaceringen/ VC/ HC.

Vänligen, förbered dina dokument som ska bifogas. Kontrollera att alla sidor och uppgifter är med.

Avanmälan - så här gör du

Om du får förhinder, maila till AT-kansliet och meddela detta så snart som möjligt. En avbokning räknas inte som ett skrivet tillfälle.

Vad händer när din anmälan är inskickad?

Du får en automatisk bekräftelse till den e-postadress du angivit att din anmälan har registrerats. Vi kommer därefter att granska och godkänna din anmälan. Du behöver inte göra någonting mer. Ibland tar automailet lite tid. Kontrollera gärna din skräppost.

Om du inte hör av oss betyder det att allt är i sin ordning med din anmälan.

Cirka två veckor innan provdatumet ska få inbjudan med viktig information. Om du inte har fått ett mejl då ska du: 1. kolla skräpposten 2. därefter kontakta AT-kansli.


Läs mer om eAT-provdagen.

Skrivtid

kl. 9.00 - 14.00 (5 timmar utan paus)

AT-boken ska inte skickas in till AT-kansliet i samband med anmälan till eAT-provet!

Bilagor

AT-provet

Sekretariatet för AT-prov
Sekretariatet …
2023-11-02