Stöd vår forskning

Stöd forskningen om autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att ge en gåva. Tack vare donationer kan vi bedriva ny forskning. Varje gåva bidrar till att vi kan få ny kunskap som kan hjälpa många människor nu och i framtiden.

Det finns många sätt att bidra till ny kunskap om autism, ADHD och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett sätt är att stötta våra forskare i sitt arbete. Alla gåvor är betydelsefulla.

Vill du göra en egen insamling?

I samband med högtider, minnesdagar eller andra speciella händelser kanske du själv vill engagera dig och göra en egen insamling till forskning om en viss diagnos eller stötta ett specifikt forskningsprojekt. Insamlade medel till KIND skickas till Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsens plusgiro är: 90 00 14-2, märk inbetalningen KIND, så kommer pengarna rätt. Kontakta professor Sven Bölte om du vill ha ett intyg på donationen.

Du kan donera enkelt med en swish-betalning

Det enklaste sättet att stödja vår forskning är att göra en swish-betalning till nummer 123 900 01 42 och märka inbetalningen KIND, så att pengarna kommer rätt.

Vill du ge bort en gratulationsgåva eller hedra någons minne?

I stället för en blomma kan du ge ett bidrag till forskningen. Gåvor till KIND skickas via Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsens plusgiro är: 90 00 14-2, märk inbetalningen KIND. Kontakta professor Sven Bölte om du vill ha ett intyg på donationen.

Om du vill donera pengar till ett specifikt forskningsprojekt eller en specifik diagnos så kontakta professor Sven Bölte.

Så använder vi pengarna

Våra 45 medarbetare driver under ledning av professor Sven Bölte en rad stora forskningsprojekt om autism och ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Några exempel på aktuella forskningsprojekt hittar är: Tidig upptäckt av autism hos barn under 3 år, Orsaker till autismspektrumstörning - en studie av tvillingar, Neurofeedback och arbetsminnesträning hos barn och unga med ADHD, Datorbaserad social interaktion för barn med autismspektrumtillstånd, Tidiga insatser för barn med autism. En lista på alla våra forskningsprojekt hittar du här.

Kontakta oss

Professor

Sven Bölte

Telefon: 08-514 527 01
Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: sven.bolte@ki.se