Pågående forskningsprojekt på KIND

Här hittar du pågående forsknings- och utvecklingsprojekt på KIND. De flesta av våra projekt handlar om ADHD eller autismspektrumtillstånd.

Sven Bölte är ansvarig för följande projekt

FEFA 2

Datorpogram som syftar till att testa och träna igenkänning av känslor

ICF Core Sets

ICF Core Sets för adhd och autism 

KONTAKT

Genotyp och beteendeeffekter av social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: en RCT multicenterstudie

NPF i skolan

Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång

RATSS

The study Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden

SRS-2
Social Responsiveness Scale, Second Edition

Svenska ADOS/ADI-R
Reliabilitet och validitet hos de svenska versionerna av ADOS och ADI-R

Transition

Transition och case management vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Sven Bölte

Projektledare
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Tatja Hirvikoski

Projektledare

Terje Falck-Ytter är ansvarig för följande projekt

EASE

Early Autism Sweden
 

PIP-studien

Preschool brain Imaging and Behaviour Project, PIP-studien: en studie om hjärnans utveckling och beteende hos barn i förskoleåldern

Terje Falck-Ytter

Projektledare
Falck-Ytter
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kristiina Tammimies är ansvarig för följande projekt

KIND Genomics
Genetiska faktorer och NPF

Kristiina Tammimies

Projektledare
Tammimies
K6 Kvinnors och barns hälsa

Janina Neufeld är ansvarig för följande projekt

Tvillingstudien om synestesi
Tvillingstudien om synestesi

Janina Neufeld

Projektledare
Neufeld
K6 Kvinnors och barns hälsa
2022-12-20
Sven Bölte