• Valentina and Pippi
  En klinisk akademisk institution vid Karolinska Institutet

  Vi erbjuder en innovativ och inspirerande miljö för forskning och utbildning som gör skillnad för kvinnors och barns hälsa.

 • En klinisk akademisk institution vid Karolinska Institutet

  Vår utbildning ger studenterna ett vetenskapligt synsätt, god förmåga att kommunicera och internationell konkurrenskraft i yrkesrollen.

 • En klinisk akademisk institution vid Karolinska Institutet

  Vår forskning är produktiv, av högsta klass och syftar till genombrott som snabbt kan implementeras  i vården.

 • En klinisk akademisk institution vid Karolinska Institutet

  Vår forskarutbildning skapar innovativa, produktiva och självständiga forskare som är attraktiva på en internationell arbetsmarknad.

 • En klinisk akademisk institution vid Karolinska Institutet

  Våra administrativa stödfunktioner är kostnadseffektiva  och tillgängliga  för snabb support till kärnverksamheten och hjälper dem uppfylla sina visioner.

Institutionens forskning omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Vår forskning äger rum på 10 enheter inom institutionen, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bl.a. på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.