KITE - Neurofeedback och arbetsminnesträning

I projektet KITE studeras effekten av kognitiva inlärnings- och träningsmetoder för barn och ungdomar med ADHD/ADD.
Studien är en en jämförande, randomiserad och kontrollerad kliniknära studie om neurofeedback och arbetsminnesträning.
Rekryteringen är dock avslutad.

Begränsad vetenskaplig evidens för icke-farmakologiska internventioner vid ADHD/ADD

Idag förespråkar både internationella och lokala riktlinjer multimodal behandling för barn och ungdomar med ADHD/ADD, men evidensläget för icke-farmakologiska interventioner är klart begränsad. Behandlingsutbudet inom hälso- och sjukvården är snävt idag och på många ställen begränsat till farmakologiska insatser. Olika slags kognitiva inlärnings- och träningsmetoder har de senaste åren lyfts fram som möjliga metoder för att förbättra arbetsminne, koncentration och övriga kärnsymtom inom ADHD/ADD.

Vetenskaplig studie av neurofeedback och arbetsminnesträning

I KITE studien utvärderar vi effekten på ADHD/ADD kärnsymtom av två olika slags neurofeedback metoder och arbetsminnesträning. Neurofeedback handlar om att ge återkoppling till hjärnans elektriska aktivitet (EEG) och på så sätt ge hjärnan möjlighet att bättre reglera sin aktivitet för att till exempel klara av att behålla uppmärksamheten då det behövs. Det är en inlärningsprocess genom operant inlärning, dvs. man belönar hjärnan när den utför en önskad aktivitet i realtid. Vid neurofeedback träning sitter personen framför en datorskärm och högtalare. Man placerar sensorer på hjässan som avläser hjärnans EEG och utifrån ett specifikt träningsprogram får man direkt återkoppling i form av ljud och rörliga bilder när hjärnan utför den önskade aktiviteten. Vid arbetsminnesträning sitter man framför en dator och arbetar med olika slags språk- och bilduppgifter som ställer krav på arbetsminnet. Svårighetsgraden anpassas efter den som tränas och ökas allt eftersom man presterar bättre.

Vad säger forskningen?

De senaste rönen inom neurofeedback talar för minskande ADHD/ADD-symtom i framför allt föräldraskattningar, och några studier talar också för att effekterna består efter avslutad träning. Studier om arbetsminnesträning har kunnat visa förbättringar vad gäller visuellt arbetsminne, men det är oklart vad gäller långtidspåverkan.

Syfte

Syftet med studien är att finna effektiva icke-farmakologiska interventioner som ett komplement till eller istället för farmakologisk behandling. Målgruppen är barn och ungdomar med ADHD/ADD mellan 9-17 år.

Läs mer om neurofeedback och arbetsminnesträning:

Neurofeedback in children with ADHD: validation and challenges.
Gevensleben H, Rothenberger A, Moll G, Heinrich H
Expert Rev Neurother 2012 Apr;12(4):447-60

Neurofeedback in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)--a controlled multicenter study of a non-pharmacological treatment approach.
Holtmann M, Pniewski B, Wachtlin D, Wörz S, Strehl U
BMC Pediatr 2014 Aug;14():202

Neurofeedback for ADHD: a review of current evidence.
Holtmann M, Sonuga-Barke E, Cortese S, Brandeis D
Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2014 Oct;23(4):789-806

Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments.
Sonuga-Barke E, Brandeis D, Cortese S, Daley D, Ferrin M, Holtmann M, et al
Am J Psychiatry 2013 Mar;170(3):275-89

Computer-based cognitive training for ADHD: a review of current evidence.
Sonuga-Barke E, Brandeis D, Holtmann M, Cortese S
Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2014 Oct;23(4):807-24

Neurofeedback: introduction to the special issue.
van Boxtel G, Gruzelier J
Biol Psychol 2014 Jan;95():1-3

Historical Overview of Attention Deficit-Hyperactivity Disorder and Neurofeedback: Implications for Academic Achievement, Assessment, and Intervention in Schools
La Marca, J.P.
Contemp School Psychol (2017)

Kontakta oss

John Hasslinger

Postdoktorala studier
Högström
K8 Klinisk neurovetenskap