Skip to main content

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (till exempel Aspergers syndrom och autism)

Welcome to our open KIND seminars. The lectures and subsequent discussions will be held in English and are open for all to attend. No registration is required.