Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel autism, språkstörning och adhd. Vi driver forskningen framåt och utvecklar nya metoder för upptäckt, behandling och anpassning. Vi skapar ett mer inkluderande samhälle genom att sprida kunskap om NPF på kurser för yrkesverksamma och i samarbeten med det omgivande samhället.