Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (till exempel Aspergers syndrom och autism)

Astridföreläsningar