Forskarutbildning

Du som är blivande eller registrerad doktorand eller handledare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus hittar information vad gäller forskarutbildningen på denna sida.
Utbildningen leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan erhålla i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Observera att det finns dels generella regler och riktlinjer för forskarutbildningen inom Karolinska Institutet, men även institutionen har specifika riktlinjer som måste följas.

Läs mer om forskarutbildning på KI.

Ansökan till forskarutbildning vid KIDS

De allra flesta doktoranderna på KIDS arbetar även kliniskt, t.ex. som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Även handledare och de inom institutionsledningen har klinisk tjänstgöring. God förberedelse och framförhållning tidsmässigt gör att din fråga eller ditt ärende kan hanteras på bästa möjliga sätt.

Tilltänkt huvudhandledare tar första initiativet och ansöker om "Inrättande av doktorandplats". Detta görs digitalt genom att skicka en fullständig ansökan till Nina Ringart, handläggare för forskarutbildningen på KIDS, nina.ringart@ki.se. Detaljerad information hittar du nedan "Ansökan till forskarutbildning på KIDS".

Grönt Ljus för handledare inom forskarutbildningen

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att alla huvudhandledare måste ansöka om s.k. ”Grönt Ljus” inför varje ny ansökan om inrättande av doktorandplats.
Ansökan om Grönt ljus är obligatorisk och godkännande krävs för registrering av doktorand. Ansökan om Grönt Ljus bedöms av Studierektor för forskarutbildningen, och Prefekt, och utfallet kan bli godkänd ansökan eller avslagen ansökan.

Elektronisk Individuell Studieplan, ISP-systemet

ISP-seminarium

Efter antagning till forskarutbildningen skall handledare samt doktorand, senast en månad efter studiestart, lämna förslag på Individuell Studie Plan (ISP) i det web-baserade ISP-systemet. I samband med detta skall tid för ISP-seminarium fastställas.
Synpunkter från forskarutbildningsnämnden kan framföras på ISP-seminariet, där en lärarrepresentant deltar och kan delge doktorand och handledare kommentarer från nämndens möte.
ISP:n skall vid behov justeras i ISP-systemet och studierektor skall fastställa doktorandens ISP inom tre månader från studiestart.

Riktlinjer för publicering och medförfattarskap på KI DS

Blanketter och dokument inom forskarutbildningen på Karolinska Institutet

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden bedömer inkomna ansökningar om Inrättande av doktorandplats med bilagor.

Tillgodoräknande inom forskarutbildningen

Årlig uppföljning

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år. Det digitala ISP-systemet kommer automatiskt att skicka e-post till doktorand och handledare 11 månader efter det senaste fastställandet.

Halvtidskontroll

Disputation på KIDS

Administration forskarutbildning

Profile image

Håkan Wallén

Professor, överläkare, studierektor
+46852482618
+46707374935
Profile image

Marika Möller

Adjungerad lektor, biträdande studierektor
Profile image

Nina Ringart

Handläggare
+46852482604
+46769494965

Dokument

HW
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-05-24