Ansökan till forskarutbildning

Forskarutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan ta i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Ansökan till forskarutbildning på KI DS

KI:s process för antagning till forskarutbildning har ändrats. I högermarginalen samt nedan under rubriken "dokument" hittar du mall till forskningsplan på KIDS, blankett "Grönt Ljus", checklista Inrättande av doktorandplats samt mall till intyg från klinikens FoUU-grupp/USV-enhet.

Den första kontakten tas med Nina Ringart, handläggare för forskarutbildningen på KIDS, nina.ringart@ki.se, 08-524 826 04 En röd mapp med bilagorkommer att skickas till huvudhandledaren enligt bifogad Checklista inrättande av doktorandplats”.Denna mapp skall kompletteras och därefter lämnas in till Nina Ringart för bedömning av studierektor för forskarutbildning samt institutionens forskarutbildningsnämnd. Nämnden för forskarutbildning på KIDS har därefter 4 veckor på sig att bedöma ansökan om inrättande av doktorandplats.

Läs mer om antagningsprocessen till forskarutbildning på Karolinska Institutet

Välkommen med din ansökan!

Håkan Wallén Studierektor, forskarutbildning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KI DS

Sista datum att lämna in "Röd Mapp"

Deadline att lämna in "Röd Mapp" 2022
Deadline att lämna in "Röd Mapp" 2022 Svar från forskarutbildningsnämnd
8 februari Senast v 9 (1/3-4/3)
26 april Senast v 20 (17/5-20/5)
6 september Senast v 39 (26/9-30/9)
1 november Senast v 47 (21/11-25/11)