Ansökan till forskarutbildning

Forskarutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan ta i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Ansökan till forskarutbildning på KI DS

KI:s process för antagning till forskarutbildning har ändrats.  Vi har därför skapat ett nytt flödesschema på KI DS. Se i högermarginalen samt nedan under rubriken "dokument". Här hittar du det nya flödesschemat, mall till forskningsplan, blankett "Grönt Ljus".

Blankett "Grönt Ljus", intyg om handledarutbildning samt forskningsplan lämnas in till Nina Ringart, KI DS, hus 18, plan 5, Danderyds sjukhus. Postadress: Nina Ringart, Karolinska Institutet, KI DS, 182 88 Stockholm. Läs mer om handledarutbildning.

Detta är en interimistisk struktur. Denna struktur kommer att justeras efter slutligt beslut från Forskarutbildningsstyrelsen, Karolinska Institutet, troligen i slutet av oktober 2018. Läs mer här.

Välkommen med din ansökan! 

Håkan Wallén Studierektor, forskarutbildning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KI DS.

 

Länkar