Nina Ringart

Nina Ringart

Handläggare
E-postadress: nina.ringart@ki.se
Telefon: +46852482604
Mobiltelefon: +46769494965
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Administration, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Hej!
  Jag är handläggare på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds
  sjukhus (KIDS).
  I mina uppgifter ingår främst handläggning av personalärenden samt
  handläggning av ärenden inom forskarutbildningen på institutionen.

  Personal och HR:
  Jag hjälper bl a till med annonsering i Varbi, rekrytering samt andra
  vanligt förekommande ärenden inom HR.
  Jag ansvarar för institutionens webbaserade HR-arkiv.
  Jag handlägger alla institutionens ärenden gällande adjungering av
  professorer och lektorer.
  Har Du frågor gällande utlägg, arvoden mm - kontakta mig. Jag är ansvarig
  för institutionens PA-web och ser till att utbetalning sker korrekt via KI:s
  lönesystem (Primula).

  Forskarutbildning:
  Jag är den första person som Du kommer i kontakt med när det gäller
  frågor och funderingar inom forskarutbildningen på Karolinska Institutet
  samt på KIDS.
  Jag hjälper till med allt inom forskarutbildningen från inrättande av
  doktorandplats, registrering av doktorand till KI:s forskarutbildning,
  registrering av poäng i LADOK, halvtidskontroll, disputation samt övriga
  frågor som kan dyka upp.
  Kontakta mig så får Du svar.

  Webb, IDAC och UBW:
  Jag är en av redaktörerna för institutionens webb med fokus på
  forskarutbildningen.
  I mina arbetsuppgifter ingår även administration av IDAC och UBW
  (doktorander).
  Jag är sammankallande för institutionens Samverkansråd.

  Utbildning:
  BA - Hebrew University, Jerusalem, Israel
  Arbetslivets juridik I och II - Stockholms Universitet

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI