Ansökan till forskarutbildning

Forskarutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan ta i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Ansökan till forskarutbildning på KIDS/Inrättande av doktorandplats

Här följer en kort beskrivning av processen för att inrätta en doktorandplats på KIDS. I vänstermarginalen samt nedan under rubriken "dokument" hittar du mall till forskningsplan på KIDS, mall till intyg från klinikens FoUU-grupp/USV-enhet, "Riktlinjer publicering och medförfattarskap" samt checklista inrättande av doktorandplats på KIDS.

Tilltänkt huvudhandledare tar första initiativet och ansöker om "Inrättande av doktorandplats". Detta görs digitalt genom att skicka en fullständig ansökan till Nina Ringart, handläggare för forskarutbildningen på KIDS, nina.ringart@ki.se. I ansökan skall följande biläggas.
OBS! Inkomplett ansökan kommer ej att bedömas och därmed bordläggas.

 • Blankett "Ansökan om grönt ljus"
 • Blankett "Inrättande av doktorandplats"
 • Blankett" Finansieringsplan för doktorand" (stor noggrannhet skall vidtas vid ifyllande). "Principal provider" = namn på huvudman för anslaget/finansieringskällan. "Monthly amount" = anpassa detta till löneutveckling och uppräkna över tid.
 • Intyg/godkännande från klinikens FoUU-grupp/USV-enhet enligt "Uppdrag för FoUU-grupper på VO-nivå inom DS AB". Se under rubriken "Dokument"
 • Intyg om handledarutbildning för huvudhandledare. Intyget får ej överskrida 5 år. 
 • CV alla handledare inklusive anställningsform samt arbetsgivare (max 3 A4 sidor/handledare)
 • Beskrivning av urvalsprocessen gällande tilltänkt doktorand:
  Huvudhandledaren beskriver kort hur denna process gått till. Bedömningsgrunder skall baseras på faktorer såsom t ex ämneskunskaper, analytisk skicklighet, samt övriga kunskaper och erfarenheter viktiga för utbildningsplatsen (max ½ A4 sida).
 • Godkännande av behörighet till forskarutbildning (kontakta Nina Ringart för mer information, nina.ringart@ki.se, 08-524 826 04).
 • Forskningsplan enligt KIDS mall. Se under rubriken "Dokument".
 • Anställningsbevis tilltänkt doktorand undertecknad av klinikchef/VO-chef eller motsvarande (vid undantag från utlysning).
 • CV för tilltänkt doktorand till doktorandposition (max 3 A4 sidor)
 • Kopior av samtliga etiska ansökningar samt tillstånd och eventuellt biobanksavtal.

Ansökan om inrättande av doktorandplats skickas för bedömning av studierektor för forskarutbildning samt till institutionens forskarutbildningsnämnd. Nämnden för forskarutbildning på KIDS har därefter 4 veckor på sig att bedöma ansökan om inrättande av doktorandplats.

Läs mer om antagningsprocessen till forskarutbildning på Karolinska Institutet

Välkommen med din ansökan!

Håkan Wallén Studierektor, forskarutbildning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KI DS

Sista datum att skicka in ansökan om inrättande av doktorandplats 2024

Deadline att lämna in "Röd Mapp" 2023+2024
Deadline att skicka in ansökan om inrättande av doktorandplats till KIDS 2024 Svar från forskarutbildningsnämnd
20 februari 2024 Senast v 11 (11/3-15/3)
7 maj 2024 Senast v 22 (28/5-31/5)
3 september 2024 Senast v 39 (23/9-27/9)
5 november 2024 Senast v 48 (25/11-29/11)
HW
Innehållsgranskare:
Nina Ringart
2024-07-05