Organisation och ledning vid KBH

Institutionen leds av prefekt Kristina Gemzell Danielsson.
I institutionsledningen ingår även vice prefekt och administrativ chef.

K6 Kvinnors och barns hälsa

Klas Blomgren

Vice prefekt
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sandra Brogårde

Administrativ chef
K6 Kvinnors och barns hälsa

Avdelningar

Vid institutionen för kvinnors och barns hälsa finns sju stycken akademiska avdelningar som leds av en avdelningschef. Varje avdelning består av ett antal forskargrupper. 

avd. kbh okt-21

Ledningsgrupp

Utöver institutionsledningen sitter sakkunniga från institutionen i KBH:s ledningsgrupp

Hjalmar Brismar

Senior forskare
Brismar
K6 Kvinnors och barns hälsa

Petter Brodin

Professor/specialistläkare
Klinisk pediatrik
K6 Kvinnors och barns hälsa

Eva Broström

Adjungerad professor
Neuropediatrik
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sven Bölte

Professor/psykolog
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Angelica Linden Hirschberg

Professor/specialistläkare
Lindén Hirschberg
K6 Kvinnors och barns hälsa

Tomas Wester

Professor/överläkare
Wester
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ulrika Ådén

Professor/överläkare
Ådén
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Nilsson

Lektor/överläkare

Svante Norgren

Anknuten till Forskning