Skip to main content

Organisation och ledning vid KBH

Institutionen leds av prefekt Kristina Gemzell Danielsson.
I institutionsledningen ingår även vice prefekt och administrativ chef.

K6 Kvinnors och barns hälsa

Klas Blomgren

Vice prefekt
K6 Kvinnors och barns hälsa
departments at KBH
KBH organization chart

Avdelningar

Vid institutionen för kvinnors och barns hälsa finns sju stycken akademiska avdelningar som leds av en avdelningschef. Varje avdelning består av ett antal forskargrupper. 

Ledningsgrupp

Utöver institutionsledningen sitter sakkunniga från institutionen i KBH:s ledningsgrupp

Hjalmar Brismar

Forskare
K6.Klinisk pediatrik.Brismar
K6 Kvinnors och barns hälsa

Petter Brodin

Forskare
K6.Klinisk pediatrik
K6 Kvinnors och barns hälsa

Eva Broström

Professor, adjungerad
K6.Neuropediatrik
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sven Bölte

Professor/psykolog
08-514 527 01
K6.Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Angelica Linden Hirschberg

Professor/specialistläkare
K6.Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi.Lindén Hirschberg
K6 Kvinnors och barns hälsa

Thomas Sejersen

Professor/överläkare
K6.Neuropediatrik.Sejersen
K6 Kvinnors och barns hälsa
K6.Reproduktiv hälsa
K6 Kvinnors och barns hälsa

Tomas Wester

Professor, adjungerad
K6.Barnonkologi och Barnkirugi.Wester
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ulrika Ådén

Professor/överläkare
K6.Neonatologi, Obstetrik och Gynekologi.Ådén
K6 Kvinnors och barns hälsa