Skip to main content

Organisation och ledning vid KBH

Institutionen leds av en prefekt. I institutionsledningen ingår även vice prefekt och administrativ chef.

Institutionen har tio akademiska avdelningar som leds av en avdelningschef. Administrationen hanteras både på central nivå på institutionen och på de organisatoriska avdelningar som institutionen är indelad i. 

Institutionsledning

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Klas Blomgren

Vice prefekt
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

Sandra Brogårde

Administrativ chef
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6

 

Hjalmar Brismar, Professor, avdelningschef

Petter Brodin, Forskarassistent, avdelningschef

Eva Broström, Docent, avdelningschef

Sven Bölte, Professor, avdelningschef

Jan-Inge Henter, Professor, avdelningschef

Angelica Lindén Hirschberg, Professor, studierektor för forskarutbildning

Thomas Sejersen, Professor, grundutbildningsansvarig (GUA)

Helena Lindgren, Universitetslektor, avdelningschef

Tomas Wester, Professor, avdelningschef

Ulrika Ådén, Professor, avdelningschef