Organisation och ledning vid KBH

Institutionen leds av prefekt Kristina Gemzell Danielsson. I institutionsledningen ingår även vice prefekt och administrativ chef.

Vice prefekt

Klas Blomgren

Vice prefekt

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Administrativ chef
Administration

Avdelningar och forskargrupper

Vid institutionen för kvinnors och barns hälsa finns sju stycken akademiska avdelningar som leds av en avdelningschef. Varje avdelning består av ett antal forskargrupper. 

Organisationsschema för institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet .
Avdelningar och forskargrupper på institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto: Form: Sofia Lindberg kommunikationsavdelningen.

Ledningsgrupp

Utöver institutionsledningen sitter sakkunniga från institutionen i KBH:s ledningsgrupp

Petter Brodin

Professor/specialistläkare
Klinisk pediatrik

Lars Sävendahl

Professor/överläkare
Barnendokrinologi

Anna Nilsson

Lektor/överläkare
Barnonkologi och Barnkirurgi

Sven Bölte

Professor/psykolog
Neuropsykiatri

Eva Broström

Adjungerad professor
Neuropediatrik

Angelica Linden Hirschberg

Professor/specialistläkare
Lindén Hirschberg

Malin Holzmann

Adjungerad adjunkt
Holzmann

Hjalmar Brismar

Senior forskare
Brismar

Tomas Wester

Professor/överläkare
Wester

Ulrika Ådén

Professor/överläkare
Ådén

Svante Norgren

Anknuten till Forskning
Sävendahl
Izabela Lewalski
2023-09-06