SweJEM: Yrkeskodsystem

Alla yrken i Sverige klassas med hjälp av ett så kallat yrkeskodsystem till en sifferbaserad kod. Detta gör det lättare att identifiera ett specifikt yrke i våra register.

Fram till 1990 så gjordes Folk- och bostadsräkningar vart femte år. Då samlades information in om yrken och därmed även yrkeskoder för alla som svarat på enkäterna. År 2001 så startade SCB ett register som heter Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA). Där finns bland annat information om yrkeskoder. Tyvärr finns inga registerkällor för yrkeskoder under perioden mellan 1990 och 2001.  

Under åren har yrken kodats enligt flera olika kodsystem, se tabell. Yrken som fanns tidigare upphör och nya kommer till. Dessutom har yrken med krav på utbildning ökat över tid och detta medför att de hamnar i en annan ordning i yrkeskodsystemen. Det är svårt att översätta koderna mellan olika versioner av kodsystemen, eftersom även den finaste uppdelningen av yrkeskoder (4-siffernivå) innehåller grupper av olika yrken. Vissa yrken inom en yrkeskod kan då ha klassats till en kod i det nya kodsystemet, medan resterande yrken har klassats till en annan kod och det är inte möjligt att se vilka som förts över till endera koden. Beskrivning av yrkeskodsystem och kodnycklar mellan de olika kodsystemen finns på SCB:s hemsida.  

Tabell över yrkeskodsystem i svenska register över tid

Tabell över yrkeskodsystem i svenska register över tid.
Årtal Yrkeskodsystem Variabelnamn hos SCB Källa
1980 FoB80 (NYK) Yrke Folk- och bostadsräkningen 1980
1985 FoB80 (NYK), FoB85 (NYK83) Yrke80, Yrke85 Folk- och bostadsräkningen 1985
1990 FoB80 (NYK), FoB85 (NYK83) Yrke80, Yrke85 Folk- och bostadsräkningen 1990
1990 NYK83 NYK Yrkesregistret/LISA
2001-2013 SSYK96 Ssyk3, Ssyk4 Yrkesregistret/LISA
2014- SSYK2012 Ssyk3_2012, Ssyk4_2012 Yrkesregistret/LISA
Anna Persson
2024-01-12