SweJEM: Fysisk belastning

Jobb-exponeringsmatrisen (JEM) för fysisk belastning i arbetet innehåller åtta olika exponeringar gällande mekanisk belastning på muskler och leder samt belastning på andnings- och cirkulationsorgan (konditionskrävande arbete).

Den innehåller även en indexvariabel för generell fysisk belastning baserad på de åtta ingående exponeringarna. JEM:en är baserad på frågor från SCB:s Arbetsmiljöundersökning som genomförts vartannat år under 1989-2013 och som besvarats av sammanlagt cirka 90 000 män och kvinnor.  

Matriserna tillhandahålls separat för två tidsperioder: 1989–1997 respektive 1997–2013 och separat för kvinnor och män. I JEM:en för perioden 1989–1997 finns mått på fysisk exponering i 318 yrken klassificerade enligt NYK83 (på 3-siffernivå). I JEM:en för perioden 1997-2013 finns mått på fysisk exponering för 355 yrken klassificerade enligt SSYK96 (på 4-siffernivå).

JEM:arna finns som separata Excelfiler för åtta olika exponeringar, samt en indexvariabel baserad på de åtta ingående exponeringarna, uppdelade på män och kvinnor.

De åtta exponeringarna utgörs av andel av arbetstiden som man utsätts för:

  1. Tunga lyft (minst 15 kg åt gången)
  2. Kroppsligt arbete (dvs arbete som innebär att man tar i mer med kroppen än man gör när man går och står och rör sig på vanligt sätt)
  3. Andas snabbare (dvs arbete som innebär att man tar i så mycket att man andas snabbare)
  4. Framåtböjd arbetsställning 
  5. Vriden arbetsställning
  6. Arbete med upplyfta händer (i höjd med axlarna eller högre)
  7. Upprepade arbetsrörelser (minst två gånger per minut)
  8. Böjer eller vrider ofta (på samma sätt många gånger i timmen flera timmar samma dag)

Validitet

Matriserna har använts i ett antal studier, publicerade under senare år, som visat samband överensstämmande med internationella studier av samma frågeställningar. Se exempel bland publikationerna nedan. 

Publikationer

Disability pensions related to heavy physical workload: a cohort study of middle-aged and older workers in Sweden.
Falkstedt D, Hemmingsson T, Albin M, Bodin T, Ahlbom A, Selander J, Gustavsson P, Andersson T, Almroth M, Kjellberg K
Int Arch Occup Environ Health 2021 Nov;94(8):1851-1861

Physical workload and increased frequency of musculoskeletal pain: a cohort study of employed men and women with baseline occasional pain.
Badarin K, Hemmingsson T, Hillert L, Kjellberg K
Occup Environ Med 2021 Jan;78(8):558-66

The impact of musculoskeletal pain and strenuous work on self-reported physical work ability: a cohort study of Swedish men and women.
Badarin K, Hemmingsson T, Hillert L, Kjellberg K
Int Arch Occup Environ Health 2022 Jul;95(5):939-952

Does a change to an occupation with a lower physical workload reduce the risk of disability pension? A cohort study of employed men and women in Sweden.
Badarin K, Hemmingsson T, Almroth M, Falkstedt D, Hillert L, Kjellberg K
Scand J Work Environ Health 2022 Nov;48(8):662-671

Kontaktperson

swejem@ki.se 

Profile image

Katarina Kjellberg

Forskningsspecialist
Anna Persson
2024-01-12