Om Institutet för Miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicinen. 

Verksamheten sträcker sig över ett brett område kring miljöns påverkan på hälsan, med fokus på kemiska och fysikaliska faktorer samt livsstil. Uppdraget som nationellt expertorgan innebär att IMM utför kvalificerade riskbedömningar, medverkar i nationella och internationella expertgrupper, besvarar remisser och frågor från myndigheter, samt bedriver forskning och utbildning av relevans för miljömedicinen.

IMM bedriver forskning inom fyra större områden

 • epidemiologi
 • toxikologi
 • fysiologi
 • miljö- och arbetsmedicin   

IMM har cirka 350 anställda och anknutna.

Organisation

IMM organisation

Verksamhetsberättelse

Ledning

IMM:s forskningsverksamhet leds av en prefekt och den tillämpade verksamheten leds av en föreståndare. Båda befattningarna innehas av en och samma person.

Prefekt/Föreståndare

Ulla Stenius

Prefekt/Föreståndare

Ledningsgrupp

Agneta Åkesson

Ställföreträdande prefekt

Irene Jensen

Professor

Johanna Zilliacus

Grundutbildningsansvarig

Henrik Jonsson

Administrativ chef

Kontakt

Adress: IMM, Box 210, 171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 13, Karolinska Institutet, Solna

Telefon: 08-524 800 00 (KI:s växel)

Sök personal vid IMM/KI

Irene Tjernberg

Administration

Anna Persson

Kommunikationsansvarig

IMM:s styrelse

IMMs styrelse består av representanter för institutets viktigaste avnämarmyndigheter. 

 • Enhetschef Susanne Zakrisson, ordförande, Läkemedelsverket
 • Professor Ulla Stenius, vice ordförande, IMM
 • Avdelningschef Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten
 • Docent Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen
 • Vakant, Socialstyrelsen
 • Enhetschef Annika Christensson, Boverket
 • Docent Per Bergman, Livsmedelsverket
 • Avdelningschef Maria Ohlman, Naturvårdsverket
 • Professor Sandra Ceccatelli, Karolinska Institutet
 • Med Dr Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket
 • Avdelningschef Johan Friberg, Strålsäkerhetsmyndigheten

Historia

Miljömedicinen vid Karolinska Institutet (KI) har sitt ursprung i den Allmänhygienska avdelningen vid dåvarande Statens institut för folkhälsan, som inrättades för över sjuttio år sedan. Under den tid som sedan förflutit har dock såväl organisation som huvudmannaskap för den statliga miljömedicinen hunnit ändras flera gånger, innan Institutet för miljömedicin (IMM) tillkom som särskild inrättningvid KI år 1988.

Det moderna IMM bildades 1993 genom en sammanslagning mellan IMM och KI-institutionerna för toxikologi och hygien. Under senare år har forskargrupper från bland annat Arbetslivsinstitutet och Stockholm läns landsting, inom arbetsmiljötoxikologi samt lung- och allergiforskning, förts till IMM.

Länk IMM rapport: Miljömedicinens utveckling vid Karolinska Institutet

Prefekt/föreståndare vid IMM

 • Professor Lars Friberg 1957-1987
 • Professor Sten Orrenius 1988-1999
 • Professor Göran Pershagen 2000-2008
 • Professor Anders Ahlbom 2009-2013
 • Professor Ulla Stenius 2014-

Historiska milstolpar

1939 Allmänhygieniska avdelningen, Statens institut för folkhälsan

1972 Omgivningshygieniska avdelningen, Statens naturvårdsverk

1980 Statens miljömedicinska laboratorium (SML)

1988 SML införlivas i Karolinska Institutet och Institutet för miljömedicin (IMM) bildas

1993 Gemensam organisation för IMM och institutionerna för toxikologi och hygien vid Karolinska Institutet

1997 Grupper för genetisk toxikologi, yrkestoxikologi och -epidemiologi förs över från Arbeslivsinstitutet till IMM

2002 Grupper för lung- och allergiforskning samt riskbedömning förs över från Arbetslivsinstitutet till IMM

 

Hitta hit

Visa karta