Skip to main content

Om Institutet för Miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicinen. Verksamhet som sträcker sig över ett brett område kring miljöns påverkan på hälsan, med fokus på kemiska och fysikaliska faktorer samt livsstil. Uppdraget som nationellt expertorgan innebär att IMM utför kvalificerade riskbedömningar, medverkar i nationella och internationella expertgrupper, besvarar remisser och frågor från myndigheter, samt bedriver forskning och utbildning av relevans för miljömedicinen.

IMM bedriver forskning inom fyra större områden

  • epidemiologi
  • toxikologi
  • fysiologi
  • miljö- och arbetsmedicin.

IMM har cirka 350 anställda och anknutna.

Organisation

Verksamhetsberättelse

På uppdrag av IMMs styrelse framställs var tredje år en omfattande verksamhetsberättelse med fokus på den tillämpade verksamheten.
Läs verksamhetsberättelse 2012-2014.

Ledning

IMMs forskningsverksamhet leds av en prefekt och den tillämpade verksamheten leds av en föreståndare. Båda befattningarna innehas av en och samma person.

 

Prefekt/Föreståndare

Professor Ulla Stenius

E-post: ulla.stenius@ki.se

 

Ledningsgrupp

    Professor Agneta Åkesson, ställföreträdande prefekt

  Docent Marika Berglund, biträdande prefekt

   Professor Sven-Erik Dahlén

Professor Irene Jensen, IMM  Professor Irene Jensen

  Johanna Zilliacus, grundutbildningsansvarig

 Henrik Jonsson, administrativ chef

Kontakt

Adress: IMM, Box 210, 171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 13, Karolinska Institutet, Solna

Telefon: 08-524 800 00 (KIs växel), Fax 08-33 69 81

Sök personal vid IMM/KI

 

Prefektsekreterare

Irene Tjernberg

Telefon: 08-524 800 06
Enhet: Administration
E-post: Irene.Tjernberg@ki.se

 

Kommunikation/Presskontakter

 

Informatör

Anna Persson

Telefon: 08-524 875 05
Enhet: Ledningskansli
E-post: Anna.Persson@ki.se

 

IMMs styrelse

 
IMMs styrelse består av representanter för institutets viktigaste avnämarmyndigheter.  
Enhetschef Susanne Zakrisson, ordförande Läkemedelsverket
Professor Ulla Stenius, vice ordförande IMM
Avdelningschef Anna Bessö Folkhälsomyndigheten
Docent Bert-Ove Lund Kemikalieinspektionen
Medicinalråd Lennart Christiansson Socialstyrelsen
Civilingenjör Kristina Einarsson Boverket
Docent Per Bergman Livsmedelsverket
Avdelningschef Martin Eriksson Naturvårdsverket
Professor Sandra Ceccatelli Karolinska Institutet
Docent Jens Åhman Arbetsmiljöverket
Avdelningschef Johan Friberg Strålsäkerhetsmyndigheten
 

Administration vid IMM

 

Historia

Miljömedicinen vid Karolinska Institutet (KI) har sitt ursprung i den Allmänhygienska avdelningen vid dåvarande Statens institut för folkhälsan, som inrättades för över sjuttio år sedan. Under den tid som sedan förflutit har dock såväl organisation som huvudmannaskap för den statliga miljömedicinen hunnit ändras flera gånger, innan Institutet för miljömedicin (IMM) tillkom som särskild inrättningvid KI år 1988.

Det moderna IMM bildades 1993 genom en sammanslagning mellan SML och KI-institutionerna för toxikologi och hygien. Under senare år har forskargrupper från bland annat Arbetslivsinstitutet och Stockholm läns landsting, inom arbetsmiljötoxikologi samt lung- och allergiforskning, förts till IMM.

Länk IMM rapport: Miljömedicinens utveckling vid Karolinska Institutet

Tidigare prefekt/föreståndare

  • Professor Anders Ahlbom 2009-2013
  • Professor Göran Pershagen 2000-2008
  • Professor Emeritus Sten Orrenius 1988-1999
  • Professor Lars Friberg 1957-1987

Historiska milstolpar

Årtal  
1939  Allmänhygieniska avdelningen Statens institut för folkhälsan
1972  Omgivningshygieniska avdelningen Statens naturvårdsverk
1980 Statens miljömedicinska laboratorium (SML)
1988 SML införlivas i Karolinska Institutet och Institutet för miljömedicin (IMM) bildas
1993 Gemensam organisation för IMM och institutionerna för toxikologi och hygien vid Karolinska Institutet
1997 Grupper för genetisk toxikologi, yrkestoxikologi och -epidemiologi förs över från Arbeslivsinstitutet till IMM
2002 Grupper för lung- och allergiforskning samt riskbedömning förs över från Arbetslivsinstitutet till IMM
2009  Grupper för arbetsmedicin förs över från Stockholm läns landsting till IMM

Hitta hit