Anna Bergström

Anna Bergström

Lektor | Prefekt | Docent
E-postadress: anna.bergstrom@ki.se
Telefon: +46852487456
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi Bergström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i epidemiologi, Institutet för miljömedicin (IMM)
  Prefekt och föreståndare vid IMM
  Enhetschef vid enheten för miljömedicinsk epidemiologi, IMM
  Biträdande projektledare för BAMSE-studien
  Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, 2013
  Medicine doktor i epidemiologi, Karolinska Institutet, 2001
  Högskoleexamen i journalistik, Stockholms Universitet, 1992
  Fil kand. i biologi, Uppsala Universitet, 1991

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning syftar till att öka kunskapen om hur miljö- och
  nutritionsfaktorer påverkar utvecklingen av allergisjukdomar och andra
  vanliga folksjukdomar. Huvuddelen av forskningen genomförs i
  födelsekohorten BAMSE där 4089 barn födda i Stockholm 1994-1996
  följts under uppväxten med upprepade frågeformulär och kliniska
  undersökningar.
  Jag studerar framför allt hälsoeffekter av miljötobaksrök, inomhusmiljö,
  fetma och kost från barndom till vuxen ålder. Det övergripande målet med
  forskningen är att identifiera modifierbara riskfaktorer och att bidra till
  preventiva insatser hos patienter med allergisjukdom liksom hos befolkningen
  i stort. Miljömedicinsk riskbedömning är en viktig del av forskargruppens
  verksamhet.

Undervisning

 • Handleder doktorander och mastersstudenter
  Undervisar på masterutbildningen i toxikologi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2001

Uppdrag

 • Prefekt, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI