Kontakt utbildning på GPH

Kontaktuppgifter till administrativ personal och är ansvariga för utbildning vid institutionen för global folkhälsa.

Grund- och avancerad nivå

För frågor om grund- och avancerad utbildning, hör gärna av dig till gu-adm.gph@ki.se

Kontakta grundutbildningsadministrationen

Studentexpeditionen är öppen

Studentexpeditionen på plan 3 i Widerströmska huset är öppen

tisdagar 11:45 -13:00.

Mejl och telefon

Mejla oss gärna på gu-adm.gph@ki.se. Du kan också ringa eller skicka ett SMS till:

  • 070-450 95 78 - Amina Samuelsson
  • 070-204 13 05 - Anette Nilsson

  • 070-450 95 77 - Lena Björk

Kontakta oss via Canvas

Logga in i Canvas

Helle Mölsted Alvesson

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Amina Samuelsson

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
070-450 95 77
K9 Global folkhälsa

Anette Nilsson

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för och handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Mötestider och ledamöter i utbildningsnämnden vid institutionen för global folkhälsa.

Programhandläggare

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
070-450 95 77
K9 Global folkhälsa

Forskarutbildning

För frågor om forskarutbildning vid institutionen, hör av dig till fu-adm.gph@ki.se

Emilie Agardh

Studierektor forskarutbildning
K9 Global folkhälsa

Véronique Henriksson

Utbildningsadministratör
Administration
K9 Global folkhälsa

Studievägledare

Carla Sturm

Samordnare
0702056915
LB
Innehållsgranskare:
Emma Thorell
2023-04-03