Skip to main content

Kontakt utbildning på GPH

Kontaktuppgifter till administrativ personal och är ansvariga för utbildning vid institutionen för global folkhälsa.

Grund- och avancerad nivå

För frågor om grund- och avancerad utbildning, hör gärna av dig till gu-adm.gph@ki.se

Helle Mölsted Alvesson

Grundutbildningsansvarig (GUA)
K9 Global folkhälsa

Hannele Granström

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa

Amina Samuelsson

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för och handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Mötestider och ledamöter i utbildningsnämnden vid institutionen för global folkhälsa.

Programhandläggare

Lena Björk

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa

Studievägledare

Liselott Salomonsson

Studievägledare
K9 Global folkhälsa

Forskarutbildning

För frågor om forskarutbildning vid institutionen, hör av dig till fu-adm.gph@ki.se

Emilie Agardh

Studierektor forskarutbildning
K9 Global folkhälsa

Anastasia Urban

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa