Arbetsgrupp för undervisning på läkarprogrammet

GPH har tillsammans med CES (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin) en arbetsgrupp för personal som är involverad i undervisning på det nya läkarprogrammet på KI. Syftet är att harmonisera undervisningen och säkerställa kvaliteten.

Det nya läkarprogrammet är på 6 år istället för 5,5 år, och leder direkt till läkarlegitimation. I det nationella programmets läroplan finns ett ökat fokus på samhälleliga och etiska frågor, inklusive globalt perspektiv, jämfört med den tidigare 5,5-åriga läroplanen. Några exempel på våra lärandeaktiviteter hittills: 

  • En introduktion till lokal och global hälsa, samt till vad ett hälsosystem är under första veckan av den första kursen, Basvetenskap 1. En Teambased lärande (TBL)-aktivitet ingår i denna modul (1:a året)
  • Ett individuellt projekt inom Global hälsa, med fokus på en patogen, dess epidemiologi och förebyggande åtgärder ur ett folkhälsoperspektiv under kursen Basvetenskap 6 (2:a året)
  • En dag med fokus på livsstilsvanor lokalt och globalt inklusive ett seminarium om ”Global hälsa i Sverige” under kursen Klinisk medicin 1 (3:e året).
  • För närvarande planeras undervisningsverksamhet för kurser i psykiatri, pediatrik, cancer och palliation och katastrofmedicin.

För att harmonisera undervisningen, säkerställa progression och dela vad som händer i olika kurser under programmet träffas arbetsgruppen två gånger per termin. 

Kontakta oss gärna om du är intersserad av att delta i utbildningen av läkarstudenter inom global folkhälsa!

 

Samordnare för arbetsgruppen

Medlemmar

Profile image

Kyriaki Kosidou

Lektor/Överläkare
Profile image

Bo Burström

Professor/Överläkare
+46852480160
Profile image

Tobias Alfvén

Professor/Specialistläkare
Profile image

Knut Lönnroth

Professor/Överläkare

Adjungerad

Profile image

Helle Mölsted Alvesson

Senior Forskningsspecialist