Grundutbildning vid institutionen för global folkhälsa

Institutionen för global folkhälsa ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå i ämnena global hälsa och folkhälsovetenskap. Både utbildningsprogram och enskilda kurser.

Students in group work
Foto: Erik Flyg

Magister- och masterprogram

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp (2 år)

Programansvarig: Jette Möller

Magisterprogrammet i global hälsa, 60 hp (1 år)

Programansvarig: Martin Gerdin Wärnberg

Erasmus Mundus Masterprogram i hälsoinsatser vid katastrofer, 120 hp (2 år)

Programansvarig: Johan von Schreeb

Erasmus Mundusprogrammet är ett samarbete mellan institutionen för global folkhälsa på KI, Universidad de Oviedo i Spanien och Université catholique de Louvain.

Valbara kurser för studenter på KI

De valbara kurserna vid institutionen för global folkhälsa är för dig som är student på KI.

  • Hållbar hälsa och utveckling, 7.5 hp
  • Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv, 7.5 hp (Endast valbar för studenter på Läkarprogrammet)
  • Katastrofmedicin, 3 hp (Endast valbar för studenter på Läkarprogrammet)
  • Global hälsa, 7.5 hp

För att veta om en kurs är valbar inom ditt program, se informationen på din programwebb.

Alla fristående kurs- och programwebbar på KI.

Fristående kurser

Alla fristående kurser på KI

Kontakt administration grundutbildning

E-post: gu-adm.gph@ki.se

Öppettider och kontaktuppgifter till utbildningsadministrationen

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor till oss.

Kontakt till utbildningsadministrationen vid GPH och nuvarande öppettider

Har du frågor om antagning och ansökan?

Här hittar du all information om behörighet, urval och hur du söker till program och kurser på KI.

LB
Innehållsgranskare:
2024-02-26