Antagning till forskarutbildning vid institutionen för global folkhälsa

Här hittar du information om antagning till forskarutbildning vid institutionen för global folkhälsa.

Hur du blir doktorand vid institutionen

Om du vill bli doktorand vid institutionen för global folkhälsa söker du en eller flera av de annonserade doktorandplatserna. Om du har några frågor om doktorandprojektet, hör av dig till kontaktpersonen i annonsen.

Om du har egen finansiering i form av ett externt stipendium kan du antingen söka utannonserade doktorandprojekt eller kontakta någon av institutionens forskargrupper.

Om stipendiet vunnits i konkurrens med andra kan doktorandprojektet vara undantaget från obligatoriet om annonsering. Notera att förändringar i högskoleförordningen innebär kraftiga begränsningar i möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier från 1 juli 2018. Om externa stipendier.

För att kunna antas till forskarutbildningen på KI måste du dessutom/också uppfylla kraven för både grundläggande och särskild behörighet.

Antagningsprocess

Antagningsprocessen vid institutionen består av flera steg:

  1. Inrättande av doktorandplats (engelska)
  2. Rekrytering av doktorand och behörighetsbedömning  (engelska)
  3. Prefektens beslut om antagning till utbildning på forskarnivå (engelska)

När antagningsprocessen är avslutad, ska en individuel studieplan ”ISP” inrättas.

Annonserade doktorandplatser

Doktorandplatser hos oss

Kontakt

VH
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2024-06-26