Stöd under dina doktorandstudier vid institutionen för global folkhälsa

Att vara doktorand kan vara stressande och krävande. Denna sida listar vem du ska kontakta vid GPH om du behöver support under dina studier.

En grupp av personer
Foto: Pixabay

Problem med din arbetsmiljö eller anställning

Personalavdelningen på avdelningen kan hjälpa dig om du behöver support eller har frågor angående din anställning eller din arbetsmiljö.

Kämpar du med stress, depression eller andra hälsofrågor?

Om du kämpar med stresshantering, kris, depression eller andra psykiska frågor är följande resurser tillgängliga:

Företagshälsa

Avonova är nuvarande företagshälsa-leverantör för KI som erbjuder förebyggande och rehabiliterande företagshälsovårdstjänster för alla doktorander (både anställda vid KI och stipendiater). Om du till exempel vill träffa en psykolog kan du nå ut till Avonova. Vanligtvis har du rätt till 1-2 möten per år utan att först prata med din chef eller chef. Avonova kan också stödja frågor som rör fysisk hälsa.

Friskvård

Ibland är allt som behövs en regelbunden träning - vare sig det är fysiskt eller mentalt. KI:s Friskvårds-team erbjuder livestreamingskurser nästan varje dag för din fysiska såväl som mental hälsa och välbefinnande, som yoga, mindfulness, aktiv paus, HIIT etc. 

Specifika resurser för att hantera COVID-19-pandemin

The National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health (NASP) vid KI har sammanställt en lista över resurser som kan vara användbara för att hantera COVID-19-pandemin.

Kämpar du med doktorandutbildning och handledning?

Om du kämpar med din doktorandutbildning, handledning och andra sådana frågor kan du alltid kontakta följande personer. KI har också sammanställt en omfattande lista med stöd för doktorander, inklusive information om lika möjligheter, och vad som förväntas av handledare och studieledare och andra formella roller vid KI.

Direktör för doktorandutbildning vid GPH

Emilie Agardh

emilie.agardh@ki.se

Handläggare för doktorandutbildning vid GPH

Véronique Henriksson

veronique.henriksson@ki.se

Trakasserier eller mobbning

Trakasserier eller mobbning har ingen plats på jobbet. Om du har upplevt eller varit vittne om trakasserier eller mobbning är du alltid välkommen att kontakta HR-enheten på avdelningen. HR-enheten kan hjälpa dig genom att vara mellanhand när du kommunicerar med berörda personer. De kan också hjälpa dig att komma i kontakt med en psykolog.

Kontakta HR-enheten på avdelningen

Kontakta HR-enheten på hr.gph@ki.se eller besök oss på Widerströmska huset på tredje våningen. Kontaktuppgifter till administrativ personal vid Institutionen för global folkhälsa

Problem relaterade till handeledning

Om du upplever problem relaterade till handledning, försök att prata med din handledare. Om det inte hjälper, kontakta ansvarig för doktorandutbildning vid GPH.

Kontakta doktorandernas ombudsperson för support och råd

Doktorandernas Ombudsperson (DO) finns också om du har frågor eller behöver support. DO är anställd av Medicinska Föreningen för att stödja alla doktorander vid KI. DO kan ge dig oberoende information om regler och föreskrifter vid Karolinska Institutet, samt bistå och stödja i konflikter med avdelningen.

Ombudspersonen är anställd av Medicinstudentföreningen i Stockholm (MF). DO arbetar under fullständig konfidentialitet, såvida inte doktoranden som söker råd uttryckligen säger något annat.

Doktorandrepresentanter vid institutionen

Doktorandrepresentanterna är till hands när du behöver prata med en doktorand.

Du är välkommen att kontakta representanterna vid institutionen om du har några frågor angående dina doktorandstudier.

Nuvarande doktorandrepresentanter vid Institutionen för global folkhälsa

TL
Innehållsgranskare:
2024-06-13